Gender Certificate er stadig populært blandt studerende – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Gender Certificate er ...

03. oktober 2017

Gender Certificate er stadig populært blandt studerende

Koordinationen for Kønsforskningens styregruppe har netop godkendt, udstedt og afsendt næsten 30 Gender Certificates til studerende, der ønsker at få dokumenteret deres faglighed og viden om køn og krop. Der har siden initiativet startede i 2014 været stor tilslutning blandt de studerende. Denne runde udstedelser er kun den femte, men der er allerede over 130, der har modtaget et certifikat og flere end 200 har registreret sig.

Tværfagligt blik og papir på kompetencerne 

Gender Certificate   går på tværs af tværs af humaniora, sundheds-, natur- og samfundsvidenskab. Et bærende element i  Gender Certificate  er at kvalificere og nytænke emner, metoder og teorier, og at inddrage køn og krop som analytiske kategorier. 

Gender Certificate omfatter både kurser på dansk og engelsk og udbydes på alle fakulteter. Det er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne få papir på deres kvalifikationer i køns- og kropsforskning   Studerende kan kombinere allerede eksisterende kurser på de forskellige fakulteter, der er tilknyttet ordningen.  Hermed kan de studerende kan sammensætte deres egen individuelle fagpakke indenfor rammerne af de  respektive studieordninger. For at opnå en specialisering inden for køn og krop skal man i løbet af sit samlede uddannelsesforløb tage kurser svarende til i alt 30 ECTS inden for emneområdet. Hvis du har skrevet afsluttende projekter eller bachelor inden for emnet, kan disse supplere med op til 10 ECTS, og med et speciale om krop og kønstematikker oven i, kan du få et udvidet Gender Certificate Plus. Kurserne med fokus på køn og krop udbydes af de forskellige studienævn og de fleste er mærket med  Gender Certificate tilknytning eller med Gender Certificate Logoet.

Yderligere information: