Registrer dig til et Gender Certificate inden 15. november – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Registrer dig til et G...

03. november 2015

Registrer dig til et Gender Certificate inden 15. november

Gender Certificate er et tværfakultært uddannelsesinitiativ ved Københavns Universitet. Certifikat-ordningen er et konkret tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig indenfor køns- og kropsrelaterede emner.

Certifikatet kan udstedes til studerende, der har taget kurser svarende til 30 ETCS indenfor emneområdet i løbet af sit samlede uddannelsesforløb. Studerende kan kombinere allerede eksisterende kurser på de forskellige fakulteter, der er tilknyttet ordningen.  Hermed kan de studerende kan sammensætte deres egen individuelle fagpakke indenfor rammerne af de  respektive studieordninger. De 30 ETCS kan også suppleres med et speciale eller et praktikophold indenfor køn og krop. Hvis du har skrevet afsluttende projekter eller bachelor inden for emnet, kan disse supplere med op til 10 ECTS, og med et speciale om krop og kønstematikker oven i, kan du få et udvidet Gender Certificate Plus.