Forskningsstrategisk seminar afholdt: Gender, Reseach & Innovation – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Gender, Reseach & Inno...

15. april 2013

Forskningsstrategisk seminar afholdt: Gender, Reseach & Innovation

Torsdag den 4. april afholdte Koordinationen for Kønsforskning i samarbejde med det landsdækkende udvalg for kønsforskning samt Styrelsen for Forskning og Innovation, det forskningsstrategiske seminar Gender, Research & Innovation. Seminaret fokuserede på hvordan et kønsperspektiv kan og bør integreres i forskning og innovation på både et dansk og EU niveau – især med henblik på EU's kommende rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020, samt det danske katalog Forsk 2020 over vigtige temaer for fremtidig strategisk forskning. Dagen bød på spændende oplæg fra bl.a. professor Ineke Klinge fra EU-projektet Gendered Innovations, Viviane Willis-Mazzichi fra Europakommissionens generaldirektorat for forskning og innovation, samt Kira Appel, chefkonsulent ved ministeriet for Ligestilling og Kirke. To aktuelle danske forskningsprojekter med et kønsperspektiv blev også præsenteret. Seminaret afsluttedes med en livlig debat om køn, forskning og innovation hvor bl.a. spørgsmål om hvordan køn bedre kan integreres i de aktuelle forskningsprogrammer i Danmark og EU, samt hvilke tiltag og initiativer der bør prioriteres, diskuteredes. De vigtige spørgsmål der blev diskuteret, vil blive fulgt op af Koordinationen og Styrelsen for Forskning og Innovation i løbet af foråret.

Her kan du læse et fyldigere engelsksproget referat af seminaret.

Forskningsstrategisk seminar: Gender, Research & Innovation