Call for Papers: XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21 augusti 2015 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Call for Papers: XI No...

20. november 2014

Call for Papers: XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21 augusti 2015

Förslag på papers och sessioner kan anmälas på Nordiska kvinno- och genushistorikermötets webbplatshttp://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/ mellan den 15 oktober och den 15 december 2014. Uppdaterad information om konferensen lämnas fortlöpande på konferensens hemsida.