CfP: Øresundnetværket #12 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > CfP: Øresundnetværket #12

11. januar 2016

CfP: Øresundnetværket #12

Fredag den 20. maj 2016 afholder det svensk-danske Øresundsnetværket for Genushistorisk Forskning det 12. seminar om køns- og seksualitetshistorie. Vi vil hermed gerne indbyde interesserede oplægsholdere til at sende abstracts ind. Dette seminars arrangører har besluttet at give forårssemestrets seminar et tema, nemlig køns- og seksualitetshistoriens bidrag til historisk teori og metode, og de udfordringer som nye historiske teorier og metoder stiller køns- og seksualitetshistorien overfor.

Køns- og seksualitetshistorie har de seneste 40 år bidraget til udvikling af nye teoretiske og metodiske indfaldsvinkler til historieforskningen, men hvordan står det til i dag? Hvilke teoretiske og metodiske refleksioner er udgangspunkt for feltet nu? Og hvordan arbejdes der med køns- og seksualitetshistoriske teorier i forskningen? Hvordan kan køns- og seksualitetshistorie blive interessant for forskere udenfor feltet? Hvilke udfordringer stiller nyere historiske metoder og teorier feltet overfor? Disse og andre beslægtede spørgsmål søger vi svar på til semestrets seminar. Både i form af casestudier, der tydeliggør deres teoretiske og metodiske udgangspunkt og fremgangsmåde, og historiografiske eller historieteoretiske oplæg. Forskere på alle niveauer, fra studerende til professorer, opfordres til at byde ind med abstracts.

Deadline for abstracts (max. ½ side): 1. mar. 2016
Tid: 20. maj 2016, kl. 13 – 18 (med efterfølgende middag for dem der vil)
Sted: Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Kontaktpersoner: ekstern lektor Peter Edelberg (edelberg@hum.ku.dk) og ph.d.-stipendiat Marie Møller Christensen (mmc@hum.ku.dk)

Se opslaget her