Call for Papers – Temanummer om Førsteheder - KKF 2016/4 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Call for Papers – Tema...

01. september 2015

Call for Papers – Temanummer om Førsteheder - KKF 2016/4

Temaredaktionen inviterer bidrag, som på forskellig vis stiller skarpt på normalitetens ’konstitutive indre’ og dets relationer til sit ’ydre’ og som går i dybden med spørgsmål om, hvordan komplekse sociale relationer påvirkes af privilegier, ulighed og magt. Med temanummeret ønsker vi at rette blikket mod de positioner, der ellers ofte forbliver umærkede eller usynlige baseret på en ambition om at afmontere dets normerende status og ansvarliggøre de positioner, der drager fordele heraf.

Vi byder derfor forslag til artikler velkomne, som på den ene eller anden måde:

  • Tilbyder et indblik i empiriske resultater vedrørende (re)produktionen af førsteheder i relation til eksempelvis klasse, køn, race, krop, etnicitet, seksualitet, alder, geopolitisk position, etc. 
  • Går i teoretisk clinch med førstehedsbegrebet og dets forudsætninger for at fange privilegier, magt og uligheder i en altid kompleks og tvetydig senmodernitet. 
  • Behandler og beskæftiger sig analytisk med sociale positioneringer og deres betydning for frem for alt in-, men også eksklusioner i forskellige lokale, mediale, nationale, globale, osv. fællesskaber.
  • Belyser og diskuterer metodologiske udfordringer i et konsekvent førstehedsfokus.
  • Undersøger og belyser tilblivelsen af og mødet mellem en første- og en andethed.