CfP: Årskonference for Kønsforskning 2018 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > CfP: Årskonference for...

06. juni 2018

CfP: Årskonference for Kønsforskning 2018

30. august 2018 på RUC

CKMM vil gerne med denne konference sætte fokus på betydningen af aktuelle forandringer i den offentlige debat angående køn, og især på de nye muligheder for kønspolitisk forskning og aktivisme, der hermed er blevet åbnet. Forandringerne i den offentlige debat er foranlediget ikke mindst af den omsiggribende #metoo kampagne; en kampagne, som har synliggjort patriarkalske magtstrukturer, som har bragt tidligere usynliggjorte overgreb frem i lyset, og som også har givet ellers ikke-attraktive offerpositioner fornyet legitimitet. CKMM vil gerne inddrage disse forandringer og deres mulige betydning for feministisk vidensproduktion som et bagtæppe i årskonferencens diskussioner.

Samtidig vil CKMM også gerne have en konference, som er bred og inklusiv, således at alle, der har lyst til at præsentere et paper, kan finde en plads. Konferencen er derfor tilrettelagt således, at alle skal have mulighed for at fremlægge og dele den forskning, som de er i gang med, samtidig med at vi som fagfællesskab kan diskutere nye felter og retninger, hvor en feministisk vinkling er påtrængende.

Keynote

Lovise Haj Brade, Mittuniversitetet i Sverige
Title på præsentation: 
Sometimes I fuck up! Om akademisk angst, det glubske køn og fremtidens feministiske forskning. Keynotepræsentationen lægger op til en afsluttende paneldebat og åben samtale om Magt, Metoder, Mål og Mod i kønsforskningen.

Deadline for abstracts er 15. juni. Skriv titel, et abstract på max. 300 ord, dit havn, institution, e-mail, samt i hvilken workshop du tænker at præsentere dit paper. Abstracts til papers indsendes til aarskonferencen2018@gmail.com.