Debat om ligestilling på KU i Uni-avisen – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Ligestillingsdebat i U...

20. juni 2013

Debat om ligestilling på KU i Uni-avisen

Formand for Foreningen for Kønsforskning, Beate Sløk-Andersen, har forfattet en replik til kønsforsker og kritiker af ligestillingsfremmende favorisering Hans Bonde, i reaktion på en åben debat om kønsbalancer, professorstillinger og ansættelsesprocedurer der blev afholdt på Science-fakultetet på KU i starten af juni. 

Beate Sløk-Andersen skriver:

"Samtidig viser forskning, at er der også er en lang række andre strukturelle forhold, der spiller ind, når vi vurderer hvor gode andre mennesker er til deres arbejde – fx. køn. For selv om universitetet meget gerne vil stå som en meritokratisk højborg, hvor man objektivt er i stand til at opgøre hvem der er 'excellent' ud fra kvantificerede performanceindikatorer, bliver vi nødt til også at anerkende de sociale og politiske kontekster, vi befinder os i."

Læs indlægget i redigeret form i Uni-avisen, eller læs hele indlægget på Facebook.