19. september 2014

Lancering af Gender Certificate på KU: Professor Annemarie Mol gæster KU i september og oktober 2014

Koordinationen for Kønsforskning og Sociologisk Institut er i september og oktober 2014 vært for professor Annemarie Mol som årets Velux professor på KU.   Annemarie Mol er filosof og professor i Kroppens antropologi ved Amsterdam Universitet. Hun er højt profileret og har ydet bane brydende forskning om krop og køn, omsorg, mad og sundhed.  Den 10 og 11. september afholdt Anne Marie Mol et par velbesøgte forelæsninger på CSS med fokus på  krop og køn ud fra tværfaglige og  kritisk feministiske synsvinkler. –  Forelæsningerne indgik i Ph.d. kurset Bodies, Values, Practices på Sociologisk Institut. Derudover afholdes der en Master-class med titlen: Material-Semiotic Explorations for yngre forskere over 4 fredage i september og oktober.  Samtlige aktiviteter er led i lanceringen af Gender Certificate, et nyt tværfakultært undervisningsinitiativ på KU. – Nærmere informationer se:  Koordinationen for Kønsforskning https://koensforskning.soc.ku.dk/