20. november 2014

Beretning fra Horizon 2020 mødet: Hvordan kan køn og ligestilling integreres i EU's forskningsprogrammer?

Styrelsen for Forskning og Innovation afholdt d. 6. nov. 2014 et seminar med Europakommissionens kønsekspert Londa Schiebinger. Hun var inviteret til at forklare om, hvordan køn og ligestilling kan integreres i EU’s forskningsprogrammer.

Koordinationen for Kønsforskning deltog på seminaret, der bl.a. bød på svar på, hvordan man kan arbejde med køn i forhold til nanoteknologi, infrastruktur og klimaforandringer.

I forskningsansøgninger til EU's forskningsprogram Horizon 2020 skal køn og ligestilling inddrages som aspekter i forskningsprojektet. For nogle fagligheder er dette noget helt nyt, og det kan være svært at se, hvor kønsperspektivet er relevant. De fremmødte til arrangementet var en bred skare af forskere fra både tekniske, naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og humanistiske fag, som var interesserede i at blive klogere på, hvordan køn kan integreres i netop deres fagområde.

Londa Schiebinger er ekspert i områderne sundhed og medicin, teknologi og miljø og har været formand for EU Kommissionens ekspertgruppe ”Innovation through Gender”. I 2013 leverede gruppen rapporten Gendered Innovations. Rapporten giver forslag til, hvordan man kan integrere køn i mange af Horizon 2020’s arbejdsprogrammer.

På seminaret præsenterede Schiebinger en række eksempler på, hvordan køn er relevant i naturvidenskabelig og teknisk videnskab. For eksempel hvordan kønsaspektet er afgørende i stamcelleforskning, hvor resultater kan være ubrugelige, hvis køn som faktor ikke har været inddraget helt fra starten i dyreforsøg osv. Eller i udviklingen af tekniske hjælpemidler såsom robotter i ældreplejen, hvor vores kønsforståelser har betydning for, hvordan robotten opleves, og hvilke opgaver den kan hjælpe med.

Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) indledte arrangementet med en forsikring om, at hun bakker ligestilling og køn i forskningen op, og er meget interesseret i at blive klogere på, hvordan vi bliver bedre til at integrere køn i forskningen.

Efter Schiebingers oplæg gik deltagerne ud i 2 workshops og arbejdede med inddragelsen af køn i konkrete cases i form af tidligere ansøgninger med intet eller meget lidt kønsperspektiv i. Flere af de fremmødte udtrykte stor begejstring over de input de havde fået på seminaret, der havde givet dem inspiration og nye perspektiver på, hvorfor køn kan være et vigtigt aspekt i deres forskning, og eksempler på, hvordan kønsperspektivet kan skabe innovativ og bedre forskning.