Anmeldelsesredaktør søges til Kvinder, Køn & Forskning – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Anmeldelsesredaktør sø...

23. oktober 2017

Anmeldelsesredaktør søges til Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning søger en eller to nye anmeldelsesredaktører, da to af vores nuværende anmeldelses er gået på hhv. barsel og orlov. Anmeldelsesredaktørarbejdet er ulønnet, men giver indblik i den aktuelle forskningslitteratur på kønsforskningsområdet, kontakter i forskningsmiljøet, og indsigt i det redaktionelle arbejde på Danmarks eneste peer reviewed kønsforskningstidsskrift.

Anmeldelseredaktørens arbejde består i at:

  • Opsøge og foreslå relevante værker til anmeldelse i samarbejde med redaktionen og redaktionssekretæren.
  • Kontakte forlag om at få tilsendt anmeldelseseksemplarer
  • Finde relevante anmeldere i samarbejde med redaktionen og redaktionssekretæren.
  • Forestå kontakten med tidsskriftets boganmeldere
  • Redigere og korrekturlæse indkomne anmeldelser så de følger KKFs guidelines
  • Have overblik over kommende, igangværende og færdige anmeldelser
  • Deltage i KKFs redaktionsmøder – ca. 4 møder om året – i det omfang det er muligt

Arbejdet foregår i samarbejde med resten af anmeldelsesredaktionen og redaktionssekretæren, samt KKFs redaktion og tidsskriftets temaredaktioner om tema-relevante boganmeldelser. Der er en høj grad af selvstændig arbejde og fleksibilitet i arbejdet, om end der godt kan være perioder med travlhed op til tidsskriftets deadlines.

Ønskede kvalifikationer:

Den primære kvalifikation, vi leder efter, er en interesse for, og meget gerne kendskab til, det brede tværfaglige kønsforskningsfelt, samt sproglige kompetencer (primært på dansk, men engelsk og eventuelt svensk eller norsk vil være en bonus). Det forventes også, at vores anmeldelsesredaktører har et ønske om at medvirke konstruktivt til den redaktionelle proces og kvaliteten af tidsskriftets anmeldelser i dialog med den øvrige redaktion.

Kort om Kvinder, Køn & Forskning:

Kvinder, Køn & Forskning er et tværvidenskabeligt tidsskrift, der bringer artikler, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk kønsforskning. Vi har tilsvarende en bred vifte af videnskabeligt interesserede læsere, og vi tilstræber derfor, at artiklerne skal kunne læses af andre end de fagligt indviede forskere. Vores artikler er overvejende skrevet af danske forskere, men omfatter også udenlandske bidrag på engelsk, svensk eller norsk. KKF udgiver tre numre om året på både dansk/nordisk og engelsk, hvoraf det ene nummer er et dobbeltnummer.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive en del af anmeldelsesredaktionen, så kontakt:

Redaktionssekretær Morten Hillgaard Bülow: redsek@soc.ku.dk, eller
Anmeldelsesredaktør Lise Olivarius: liseolivarius@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig!