Årskonference 2018: Call for Sessions – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Årskonference 2018: Ca...

20. februar 2018

Årskonference 2018: Call for Sessions

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag 30. august 2018!

Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM) på RUC byder velkommen til Årskonferencen 2018:

Feministisk vidensproduktion - Medvind og modvind i forandrede kønslandskaber

Konferencen vil i år blive afviklet på én dag, fra morgen til aften torsdag 30. august 2018.

"Vi i CKMM vil gerne med denne konference sætte fokus på betydningen af aktuelle forandringer i den offentlige debat angående køn, og især på de nye muligheder for kønspolitisk forskning og aktivisme, der hermed er blevet åbnet. Forandringerne i den offentlige debat er foranlediget ikke mindst af den omsiggribende #metookampagne; en kampagne, som har synliggjort patriarkalske magtstrukturer, som har bragt tidligere usynliggjorte overgreb frem i lyset, og som også har givet ellers ikke-attraktive offerpositioner fornyet legitimitet. Vi vil gerne inddrage disse forandringer og deres mulige betydning for feministisk vidensproduktion som et bagtæppe i årskonferencens diskussioner.

Samtidig vil vi også gerne have en konference, som er bred og inklusiv, således at alle, der har lyst til at præsentere et paper, kan finde en plads. Konferencen er derfor tilrettelagt således, at alle skal have mulighed for at fremlægge og dele den forskning, som de er i gang med, samtidig med at vi som fagfællesskab kan diskutere nye felter og retninger, hvor en feministisk vinkling er påtrængende.

I CKMM har vi udarbejdet en række forslag til temaer for workshops, men hvis du ønsker at foreslå en workshop, så skriv titel, et abstract på ca. 100 ord, og navn på tovholder og send det til os."

Deadline for forslag til workshops er 10. april. 
Workshopforslag og abstracts til papers kan indsendes til aarskonferencen2018@gmail.com.

Yderligere oplysninger følger snarest!