29. november 2022

Nyt netværk med fokus på forskning i køn

Seminar:

Institut for Statskundskab inviterede den 24. november til et indledende seminar på tværs af SAMF’s institutter.

Formålet med seminaret var at styrke undervisningen og forskningen i køn, på tværs af institutterne.

Der var omkring 40 fremmødte og med oplæg fra både psykologi, antropologi, sociologi, statskundskab og økonomi samt et særligt input vedrørende Gender Certificate, bidrog dagen til at oplyse om de mange forskningsprojekter, der har et fokus på køn. Det blev også tydeligt, hvor vigtigt køn er i forskningen og i undervisningen.

Vi, i Koordinationen for Kønsforskning, ser frem til fremtidigt samarbejde på tværs.

Emner