2. maj 2022

Kønskurser i efteråret 2022

Gender Certificate:

Koordinationen for kønsforskning har samlet køns-, krops- og diversitetsrelevante kurser for efteråret 2022.

Stort udbud af kurser på tværs af fakulteter

Blandt de næsten 50 kurser, der udbydes i efteråret 2022, kan man blandt andet finde: Gender, Law and Legal Culture på det Juridiske Fakultet, Digitale intimiteter: Køn, seksualitet, krop og identitet online på det Humanistiske Fakultet, Political Science from a Gender Perspective på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Philosophy of Gender på det Teologiske Fakultet, The Sociology of Food and Eating på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 

Se listen med alle kurser for efteråret 2022

Gender Certificate som tilvalg

Gender Certificate-ordningen er et konkret tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig indenfor køns- og kropsrelaterede emner, både indenfor og på tværs af fakulteter.

Et Gender Certificate dokumenterer den studerendes viden om køns- og kropsforskning som synsvinkel og problemfelt, samt den studerende evne til at arbejde med køns- og kropsspørgsmål i videnskabelige sammenhænge. Studerende, som ønsker en specialisering inden for køn og krop, skal i løbet af sit samlede uddannelsesforløb tage kurser svarende til i alt 30 ECTS inden for emneområdet. Som dokumentation for specialiseringen modtager den studerende et Gender Certificate-bevis. 

NB. Kurserne for 2022/23 er endnu ikke certificerede til Gender Certificate.
Se listen over allerede godkendte kurser