2. marts 2022

Flere studerende modtager et Gender Certificate

Gender Certificate:

Koordinationen for Kønsforskningens styregruppe har i februar godkendt, udstedt og afsendt ca. 60 Gender Certificates til studerende, der ønsker at få dokumenteret deres faglighed og viden om køn og krop. 

Der har siden initiativet startede i 2014 været stor tilslutning blandt de studerende og der er også sket en stor udvikling af kursustilbud, der er kommet mange flere. I denne runde har vi udstedt ca. 60, ligesom vi sidste semester udstedte 64, altså over 120 certifikater i år. Vi har siden 2014 udstedt over 600 certifikater til studerende, der har ønsket at få dokumenteret deres faglighed og viden om køn og krop.

Tværfagligt blik og papir på kompetencerne 

Gender Certificate   går på tværs af tværs af humaniora, sundheds-, natur- og samfundsvidenskab. Et bærende element i  Gender Certificate  er at kvalificere og nytænke emner, metoder og teorier, og at inddrage køn og krop som analytiske kategorier. 

Gender Certificate omfatter både kurser på dansk og engelsk og udbydes på alle fakulteter. Det er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne få papir på deres kvalifikationer i køns- og kropsforskning   Studerende kan kombinere allerede eksisterende kurser på de forskellige fakulteter, der er tilknyttet ordningen.  Hermed kan de studerende kan sammensætte deres egen individuelle fagpakke indenfor rammerne af de  respektive studieordninger.

For at opnå en specialisering inden for køn og krop skal man i løbet af sit samlede uddannelsesforløb tage kurser svarende til i alt 30 ECTS inden for emneområdet. Hvis du har skrevet afsluttende projekter eller bachelor inden for emnet, kan disse supplere med op til 15 ECTS, og med et speciale om krop og kønstematikker oven i, kan du få et udvidet Gender Certificate Plus.

Kurserne med fokus på køn og krop udbydes på tværs af de forskellige studier på KU.

Yderligere information: