24. februar 2021

Gender Lunch Talks - forår 2021

Gender Lunch Talk

Koordinationen for Kønsforskning er i foråret 2021 vært for en række talks med fokus på 'Climate Solutions for All?'

Koordinationen for Kønsforskning var i løbet af efteråret 2020 vært for en række talks med fokus på datascience og kvinder og diversitet i STEM, tech og IT.

I september talte Samantha Breslin, fra antropologisk institut og SODAS på KU, om at nuancere kønsbinaritet i computervidenskab med titlen: "In programming I don’t give myself a gender”. I oktober havde vi besøg af både Jette Sandager fra Departement of Management, Politics and Philosophy på CBS samt Julien Larregue og Mathias Vullum Nielsen fra sociologisk institut på KU. Jette Sandager fortalte om sit arbejde med piger i stem og hvordan kønnede forestillinger skaber forskellige interesser og muligheder, når piger vælger uddannelse. Julien Larregue og Mathias Vullum Nielsen beskrev deres fælles nye projekt med videnshierakier og køn i akademia i Danmark. I december reflekterede Hanne Petersen, fra Juridisk Fakultet på KU, over sexisme, kropslig uafhængighed og demokrati i en digital og neoliberal tidsalder.

I foråret 2021 gentager vi succesen med Gender Lunch Talk i foråret 2021. Temaet i foråret er Climate Solution for All? Formatet bliver et kort oplæg med kommentarer fra en moderator, mod slutningen af talk’en vil det være muligt for tilhørere at stille spørgsmål. Zoom har muliggjort at få deltager fra flere steder end hvis vi havde mødtes face-to-face og det vil vi gerne fortsætte med. Det giver os desuden mulighed for at få udenlandske talere med ombord.

Vi afholder Gender Lunch Talks i marts. Følg med på hjemmesiden og facebook for program og mere info.