20. januar 2021

Gender Certificate: Studerende vil gerne dokumentere deres viden om køn

I november blev den hidtidigt største runde Gender Certificates udsted og udsendt. Hele 64 certifikater blev der sendt ud!

Interessen for kønnede problematikker og kønsforskning er steget siden Gender Certificates start i 2015. Det kan vi se både i antallet af udbudte kurser på alle fakulteter og institutter samt på det høje antal af registrerede studerende til et Gender Certificate.

Ved Gender Certificates start i 2015, udstedte vi ca. 15 certifikater pr. semester, nu udsteder vi ca. 60 certifikater pr. semester. Vores ansøgere er primært fra HUM og SAMF, men vi har også en del fra JURA og TEOL og et par stykker fra SUND og SCIENCE. Samlet har over 700 studerende over seks år registret sig til at få et certifikat og vi har udstedt over 450 certifkater til studerende, der ønsker at dokumentere deres specialiserede viden.

En anden betydelig betragtning er, at mange af vores ansøgere har taget langt flere kurser end minimumskravet på 30 ETCS. Flere har specialiseret sig både gennem kurser, opgaver, praktik og også i deres speciale beskæftiget sig med køn.

Ny ansøgningsproces

Vi vil gerne forbedre vores proces, så det bliver lettere at ansøge og lettere at administrere og dermed en bedre oplevelse for ansøgere. I december 2020 gik vi i gang med at omlægge processen og håber, at det nye og mere simple system gør det at vi kan imødekomme den store interesse bedre.

En ændring er, at det ikke længere er muligt at preregistrere sig til et Gender Certificate, men derimod ansøger man direkte med det sammen.

Kort om Gender Certificate

Gender Certificate  går på tværs af tværs af humaniora, sundheds-, natur- og samfundsvidenskab. Et bærende element i Gender Certificate er at kvalificere og nytænke emner, metoder og teorier, og at inddrage køn og krop som analytiske kategorier. 

Gender Certificate omfatter både kurser på dansk og engelsk og udbydes på alle fakulteter. Det er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne få papir på deres kvalifikationer i køns- og kropsforskning. Studerende kan kombinere allerede eksisterende kurser på de forskellige fakulteter, der er tilknyttet ordningen. Hermed kan de studerende kan sammensætte deres egen individuelle fagpakke inden for rammerne af de respektive studieordninger. For at opnå en specialisering inden for køn og krop skal man i løbet af sit samlede uddannelsesforløb tage kurser svarende til i alt 30 ECTS inden for emneområdet. Hvis du har skrevet afsluttende projekter eller bachelor inden for emnet, kan disse supplere med op til 15 ECTS, og med et speciale om krop og kønstematikker oven i, kan du få et udvidet Gender Certificate Plus. 

Læs mere om Gender Certificate