9. november 2020

Mindeord for Kirsten Grønbæk Hansen

Kirsten Grønbæk Hansen. Født 20. april 1948. Død 7. august 2020.
Mindeord skrevet af Bente Rosenbeck professor emerita og tidligere leder ved Center for kvindeforskning, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Kirsten Grønbæk Hansen var en af de ledende figurer, som var med til at sætte fokus på kvinder og naturvidenskab i 1980’erne og fremefter.

I 1992 blev Kirsten Grønbæk Hansen ansat som koordinator for kvindeforskning i Danmark med et forskningsprojekt med titlen Kvinder, naturvidenskab og teknologi. Hun blev året efter hovedredaktør for det nye forskningstidsskrift Kvinder, køn og forskning, som eksisterer endnu.

Koordinatorstillingen var midlertidig, så i 1995 blev hun ansat på RUC først som adjunkt senere som lektor og var med til at opbygge psykologi, som var et nyt fag. Hun besad denne stilling, indtil hun i 2019 gik på pension på grund af sygdom.

Tidlig karriere og liv

Kirsten Grønbæk Hansen voksede op på Amager og Østerbro i København. Hendes far var sporvognsfunktionær og moren, som var fodplejer, blev alene med sine to børn fra de var små. Datter Sigrid Knap født 1975 er antropolog ansat i Børne- og undervisningsministeriet.

Kirsten Grønbæk Hansen blev cand. psyk. fra Københavns Universitet 1984. Hun var 1987 til 1990 medarbejder på forskningsprojektet: Forskningsmiljøer i humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og i perioden 1990-1992 på projektet Matematik og køn i erhvervsuddannelserne. De to projekter foregik på Pædagogik, Københavns Universitet.

Fokus på kvinder og naturvidenskab

Der var i midten af 1980’erne stor opmærksomhed på kvinder og naturvidenskab. I 1985 havde der således været en konference på AUC. Året efter var Kirsten Grønbæk Hansen medarrangør af en europæisk konference om kvinder og naturvidenskab.

I 1985 mødtes 11 danske kvinder på GASAT 3 konferencen i London, hvilket førte til etablering af dansk GASAT Forum. Dette forum besluttede at arrangere en europæisk konference med titlen Women challenge technology, som fandt sted i Helsingør i efteråret 1986. Mere end 100 kvinder deltog fra 18 forskellige europæiske lande.

Politikeren Jytte Hilden (som var uddannet civilingeniør)  og Isabelle Stengers var hovedtalere. Stengers var dengang meget i vælten. Hun var videnskabsfilosof og arbejdede sammen med nobelpristageren Ilya Prigogine om kaosteori. Senere gled kvindeforskernes interesse for hende lidt i baggrunden, men hun er i dag samtalepartner bl.a. med Donna Haraway og Bruno Latour. Ved konferencens afslutning blev det vedtaget, at næste konference skulle finde sted i Holland i 1989.

Der blev udgivet en rapport fra konferencen:  Women Challenge Technology: Conference Report from the European Conference on Women, Natural Sciences and Technology, Elsinore November, 1986. Publikationen var redigeret af Kirsten Grønbæk Hansen og Janni Nielsen.[1]

Kirsten Grønbæk Hansen var desuden aktiv i det internationale netværk GASAT: Gender and Science and Technology, hvor hun i 1993 blev medlem af bestyrelsen. 

En af de vigtige begivenheder i Gasats historie var en stor international konference, som fandt sted i 1996 i Ahmedabad,Gujarat i Indien. Det var GASAT 8. Konferencens titel var Toward Sustainable Development. Achieving the 4 E’s Education, Employment, Equality and Empowerment. Målet var at fremme kvinder og pigers deltagelse i social ansvarlig videnskab og teknologi på alle niveauer samt fremme pigers adgang til uddannelse. Som det fremgår af Kirstens publikationsliste, har hun været aktiv i denne organisation frem til århundredskiftet. I 2003 blev den sidste GASAT konference afholdt på Mauritius.

Kirsten Grønbæk Hansen var således tidligt optaget af kvinder, naturvidenskab og teknologi. Hun arrangerede i juni 1994 et Nordisk Netværksmøde: Kvinder, teknologi og naturvidenskab, som blev afholdt i Slangerup. På dagsordenen var køn i relation til matematik, pædagogik, naturfilosofi og bæredygtig udvikling. På andendagen blev såvel informationsteknologi som reproduktionsteknologi berørt. 

Koordinering af kvinde- og kønsforskningen

I 1992 blev Kirsten Grønbæk Hansen ansat under Forskningsrådenes Formandskollegium som koordinator for kvindeforskning i Danmark med et forskningsprojekt med titlen Kvinder, naturvidenskab og teknologi. Hun blev året efter hovedredaktør for det nye forskningstidsskrift Kvinder, køn og forskning, som afløste det første nyhedsbrev Kvindeforskning: nyhedsbrev, som gik under navnet Æblebladet, og blev udgivet af Planlægningsrådet for Forskningen. Styringsgruppen for kvindeforskning; Center for kvindeforskning i perioden 1987-1992. I 1992 fik vi således et egentlig tidsskrift, som eksisterer endnu. Der blev fortsat udgivet et mere beskedent nyhedsbrev.

Kirsten Grønbæk Hansen tog i denne periode også en lang række andre initiativer: seminarer og konferencer. Hun var med i referencegruppen Nordisk Koordinator for Kvinde og Kønsforskning, som var en ny institution på det tidspunkt. Som et samarbejde med samtlige kvindeforskningsmiljøer i Danmark blev der i 1995udarbejdet et nationalt ph.d.- program i kvinde-og kønsstudier: Betydninger af køn tværvidenskabelige perspektiv, som fik bevilget en række stipendier. Programmet blev i 1996 oversat til engelsk med titlen: Meanings of Gender in an Interdisciplinaty Perspective. I 1994 deltog hun sammen med Center for kønsforskning i Erasmus Program: Women’s Studies and Education. 

Koordinatorstillingen var midlertidig, så i 1995 blev hun ansat på RUC først som adjunkt senere som lektor og var med til at opbygge psykologi, som var et nyt fag. Hun besad denne stilling, indtil hun i 2019 gik på pension på grund af sygdom.

Koordinatorstillingen blev overtaget af Hilda Rømer Christensen og flyttet fra Center for kvindeforskning på Humaniora til sociologi på Det samfundsvidenskabelige fakultet. Den nationale koordinering blev på et tidspunkt overtaget af Københavns Universitet og eksisterer den dag i dag.

Kirsten Grønbæk var udvikler af kvinde- og kønsforskning samt psykologi på RUC

Kirsten Grønbæk Hansen var i en årrække studieleder på psykologi og sad i perioder i studienævnet. Hun var forskningsgruppeleder for gruppen hverdagsliv, køn etnicitet og mangfoldighed. I 2012 udgav gruppen Er der spor? Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede.

Kirsten Grønbæk Hansen vil blive husket for sin betydning både for kvindeforskningens udvikling og for udviklingen af psykologi på RUC.

Den tekst, som jeg selv har været mest inspireret af, var artiklen Intuitionens rationalitet og indlevelsens objektivitet: Om kvindeforskningens bidrag til forståelse af den videnskabelige erkendelse, som blev udgivet i Paradigma i 1988. Jeg vil også gerne nævne hendes artikler, som handler om forskningen, nemlig Kvindelige forskere i samfundsvidenskaberne og humaniora  fra 1991 og Universitetet som arbejdsplads for kvinder. Den sidste artikel blev til som et foredrag på en konference afholdt af ligestillingsudvalget på Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i 1996, hvor Kirsten og jeg var oplægsholdere.

Jeg kunne have ønsket, at Kirsten Grønbæk Hansen havde haft mulighed for at udfolde disse studier noget mere. Efter ansættelsen på RUC gik hendes forskningsinteresser naturligt nok mere i psykologisk retning.

 

Kirsten Grønbæk Hansens CV og publikationslister

Publikationslisten er udarbejdet i samarbejde med Bodil Maria Pedersen, lektor emerita, RUC.

Hansen, K. G.2017Klassisk og moderne pædagogisk teori. Østergaard Andersen, P. & Ellegaard, T. (red.). 3 udg. København: Hans Reitzels Forlags. 838 - 843 6 s. (Pædagogik og Samfund; Nr. 2).

Den omsiggribende diagnosticering: Anmeldelse af Brinkmann & Petersen (red.) (2015): Diagnoser. Perspektiver, kritik og diskussion, Forlaget Klim, Århus. I: Hansen, K. G.19 dec. 2016I : Social Kritik.148s. 46-47.(Anmeldelse)

Prostitution: A changing situatedmarket of estranged commodified sex

Bidragets oversatte titel: Prostitution: Et foranderligt situeret marked af fremmedgjorte sexualiseredeydelser. Hansen, K. G., Henningsen, I. B. & Pedersen, B. M.2016, Roskilde : Roskilde Universitet. (Rapport fra et symposium).

Prostitution in Denmark: Research and neoliberal public debates

Stormhøj, C.Pedersen, B. M.Hansen, K. G., Henningsen, I. B. & Rahm, T., 2015I : NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 233s. 220-226. 

Hansen, K. G.jun. 2014Ny pædagogisk opslagsbog. Brønsted, L., Jørgensen, C., Mottelson, M. &Muschinsky, L. J. (red.). København: Hans Reitzels Forlags. 273 – 28.

Er der spor? Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede

Holen, M. (red.)Hansen, K. G. (red.)Jensen, T. (red.)Krøjer, J. (red.)Høgsbro Lading, Å. (red.)Lehn-Christiansen, S. (red.), Nielsen, M. L. (red.), Pedersen, B. M. (red.)Stormhøj, C. (red.) / Forskningsgruppen Køn, krop og hverdagsliv, 2012, Frederiksberg: Frydenlund Academic.

Hansen, K. G.& Køjer, J., 2012Er der spor?: Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede. Indledning 1. udg. Frederiksberg: Frydenlund Academic, Indledning s. 7 – 22. 

Psykologisk kønsforskning og mainstreamforskning i køn: et dansk perspektiv.

Hansen, K. G. & Pedersen, B. M.2012Køn og kultur i psykologien: Teori og praksis. København: Dansk Psykologisk Forlags. 7-27.

Kønnede fællesskaber i skolen

Hansen, K. G.2011Fællesskab i skolen: Udfordringer og muligheder. Jensen, E. & Brinkmann, S. (red.). København: Akademisk Forlags. 79-104.

At undgå kompleksitetsreduktion

Hansen, K. G.2010I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 20102s. 84-85.

Den autoritære modernitets pædagogik

Hansen, K. G.dec. 2010I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2010 4s. 92 – 94.

Inklusion i interaktiv deltagelse i folkeskolen: Et forskningsprojekt om køn, teknologi og læring

Jensen, T.Krøjer, J. & Hansen, K. G.2010, Roskilde: Roskilde Universitet77 s.Notat

Kønskonstans

Hansen, K. G.2010Gads Psykologi Leksikon. Bjerg, J. (red.). 3 udg. Gads. 350.

Kønsroller

Hansen, K. G.2010Gads Psykologi Leksikon. Bjerg, J. (red.). 3 udg. Gads. 351.

Kønssocialisering

Hansen, K. G.2010Gads Psykologi Leksikon. Bjerg, J. (red.). 3 udg. Gads. 351.

Mandeforskning

Hansen, K. G.2010Gads Psykologi Leksikon. Bjerg, J. (red.). 3 udg. Gads. 384.

Psykologisk kønsforskning

Hansen, K. G.2010Gads Psykologi Leksikon. Bjerg, J. (red.). 3 udg. Gads. 347-350.

Køn i skolen mellem biologi og diskurs

Hansen, K. G.2008I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2s. 4-13.

Det ubevidste

Hansen, K. G.2007Leksikon.org: Leksikon for det 21. århundrede. Nissen, M., Busch-Jensen, P., Jartoft, V. & Grønbæk hansen, K. (red.). https://www.leksikon.org/author.php?n=571.

Hud, køn og kærlighed: Lilian Munk Rösing: Kønnets katekismus

Hansen, K. G.2007I: Kvinder, Køn og Forskning. 162-3s. 112 – 115.

Læring og kognition

Hansen, K. G.2007Teorier om læring: En læringspsykologisk antologi. Ritchie, T. (red.). København: Billesøs. 26-49.

Kognitiv etikette

Hansen, K. G.2005I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 4s. 80 - 81.

Menneske blandt mennesker

Hansen, K. G.2005Gyldendals Psykologihåndbog. Hauge, L. & Brørup, M. (red.). København: Gyldendals. 11-36.

Tænkning og sprog

Hansen, K. G.2005Gyldendals Psykologihåndbog. Hauge, L. & Brørup, M. (red.). København: Gyldendals. 133 - 160.

Dagsorden uden teoretisk forankring

Hansen, K. G.2004I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 3s. 83 - 84.

Diskurs og materialitet

Hansen, K. G.2004I: Nordiske Udkast. 3

Psykoanalyse

Hansen, K. G.2004Pax Leksikon. m.fl., M. N. (red.). Oslo: Pax

Hansen, K. G.2004Gads psykologileksikon. bjerg, J. (red.). København: Gad

Køn i spændingsfeltet mellem psykoanalyse og poststrukturalisme

Hansen, K. G.2002I: Kvinder, Køn og Forskning. 4

Situeret læring i klasserummet

Hansen, K. G.2000Tekster om læring. Illeris, K. (red.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag

Hvad kvalificerer skolen til og hvordan?

Hansen, K. G.1999Kvalifikationer: definitioner af ord eller relationer mellem mennesker? Eriksen, T. R., Gerstoft, B. F. & Mathiesen, A. (red.). København: Handelshøjskolens Forlags. 141-166.

Kvinder: arbejde og intellektuel udvikling

Hansen, K. G.1999I: Kvinder, Køn og Forskning. 2

The gendermeaning of understanding and creativity in matheducation

Hansen, K. G.1999Contributions to Gasat 9 Conference.

Tænkning og sprog 2

Hansen, K. G.1999Den nye psykologihåndbog. Brørup, M., Hauge, L. & Thomsen, U. L. (red.). København: Gyldendals. 130-164

Er praksis mere end situeret læring?

Hansen, K. G.1998I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2

Hansen, K. G, 1998IThe situation of GASAT concerns in the Nordic countries: position paper for Denmark. GASAT Association newsletter. August

 

Publikationer før 1998

Hansen, K.G., Universitetet som arbejdsplads for kvinder. I: Helle Lykke Nielsen (red.): Kvinder og forskning. Pjecer fra Institut for Litteratur, Kultur og medier, Odense Universitet, nr. 33, 1999.

Hansen, K.G., 1998,Er læring mere end situeret praksis?I: Dansk pædagogisk tidsskrift nr. 2

Hansen, K.G., 1998, Intuitionens rationalitet og indlevelsens objektivitet: om kvindeforskningens bidrag til forståelse af den videnskabelige erkendelse. I: Paradigma, årg. 2, nr. 4

Hansen, K.G., 1995, Køn og Medier. I: Kvinder, køn og forskning, nr. 3

Hansen, K.G., 1995, Jura, moral og etik. I: Kvinder, køn og forskning, nr.1

Karpatchof, B., Fog, J., Hansen, K.G., Søndergaard, D.M., 1994. Psykologi og kønsforskning. Dansk Psykologisk Forlag.

Hansen, K.G., 1994. Køn, kultur og national identitet. I: Kvinder køn og forskning, nr.2

Hansen, K.G.,1994. Hvorfor bliver de pludselig så dumme?I: Kvinden og samfundet, årg. 110, nr. 2

Hansen, K.G., Henningsen, I., 1993. Feminism and science. Odense University, Department of Feminist Studies

Hansen, K.G. og Kingod J., 1992, Det er svært at håndtere ledelsesrollen. Eks-Skolens Trykkeri

Hansen, K. G., Kolmos A., Nielsen J., Dirckinck-Holmfeld L. (red.) 1991, Myter, struktur og selvforståelser: undersøgelser af kønnets betydning i uddannelse og arbejde. Aalborg Universitetsforlag, Serie om kvindeforskning, nr. 29

Hansen, K.G., 1991, Kvindelige forskere i samfundsvidenskaberne og humaniora. Hansen, K. G., Kolmos A., Nielsen J., Dirckinck-Holmfeld L. (red.) 1991, Myter, struktur og selvforståelser: undersøgelser af kønnets betydning i uddannelse og arbejde. Aalborg Universitetsforlag, Serie om kvindeforskning, nr. 29.

Hansen, K.G., 1991. Kunstig intelligens og menneskelige eksperter. I: Loke, årg. 9, nr. 4

Hansen, K.G. ,1991. Matematikken i erhvervsuddannelserne: kulturelle og subkulturelle betydninger og elevernes fortolkninger. I: Psyke og logos, årg. 12, nr.2

Nielsen, A.M. og Hansen, K. G., 1991. Det 2. nordiske kønsforskersymposium: ”Køn i forandring

Holm, G., Olesen J., Hansen, K.,G., Hansen, S.,1988. Piger og datalære ved de tekniske skoler. Interviews og observationer. Undervisningsministeriet. Direktoratet for erhvervsuddannelser

Hansen,K.G. 1987: Edb – erkendelse- bevidsthed. Gyldendal, Gyldendals psykologiserie

Hansen, K.G., 1985, Datologien i gymnasiet og pigernes erkendelsespotentiale. I: Udkast, årg. 13, nr. 1

Jørgensen,A., Andersen, S., Brændgaard, A., Hansen, K.G., Nikolajsen, 1985: Perspektiver på edb. CUK/Center for Undervisning og Kulturformidling

Nielsen, J. & Hansen, K.G., 1983, Man-machine-interface, nowoman. I:Psyche og logos.

[1] Konferencen er omtalt i Karen Sjørup: Women challenge technology conference d. 15-19.11 1986: en helt personlig konferencerapport. Kvindeforskning nr. 2, 1987(Æblebladet).

Publikationslisterne kan desuden ses her: