6. januar 2020

Lad champagnepropperne springe for kønsforskningen på KU!


Rigtig godt nytår til alle Koordinationen for Kønsforsknings samarbejdspartnere; institutioner, enkelt personer og foreninger i Danmark, norden og internationalt.

Uddannelse, forskning og outreach

Pengene er strømmet ind fra EU, forskningsråd og ministerier i 2019. Pengene skal gå til forsknings- og udviklingsaktiviteter i og omkring Københavns Universitet, i de kommende år.

Koordinationen for Kønsforskning fik lige før jul  grønt lys fra Videnskabsministeriet til forberedelse af en 1-årig uddannelse i køn i praksis med fokus på bæredygtig innovation i det 21. århundrede. Guidet af en tværgående KU-baseret styregruppe skal 2020, derfor blandt andet, bruges til at skaffe evidens for kønsforskningens fornyende potentialer og brugbarhed for eksterne aftagere - blandt andet i forhold til diversitet, fysisk mobilitet, nye digitale metoder, køn og migration, køn og klima. Vi krydser fingre for, at uddannelsen kan i iværksættes i løbet af 2021/22.

Derudover faciliterede koordinationen i løbet af 2019 flere events og projekter med fokus på køn og akademia - både ved Koordinationens velbesøgte 8. marts-arrangement samt et opfølgende temanummer af Kvinder, Køn og Forskning.

Koordinationen faciliterede i tilknytning hertil et større forskningsprojekt , som ledes af Mathias Vullum på Sociologisk Institut. Projektet har fokus på sammenhængen forskning og køn.  Det projekt venter vi os meget af.

Horizon 2020 og TINNGO

Sidst men ikke mindst er Koordinationen  partner i EU Horizon 2020 TINNGO projektet (2019-2021) med gender smart mobilitet og transport, som er et pioneer emne indenfor køns og diversitetsforskningen. Der har været stor interesse fra danske ministerier, organisationer og aktivister for at få dette vigtige emne på banen.  TINNGO-projektet er, med et samlet budget på ca. 28 mio. kr., det hidtil største EU-projekt med fokus på køn og transport og tilmed et af de få Horizon-projekter på det samfundsvidenskabelige fakultet på KU. Projektet har 17 partnere og Koordinationen spiller en central rolle som conceptual co-ordinator og vice PI i projektet.

Nytårsønsker

I 2020 satser vi på, at KU kvitterer med anerkendelse af køn og diversitet som et relevant og væsentligt forskningstema. F.eks. med etablering af et center uden mure i tilknytning til den planlagte uddannelse, et initiativ, som kan sikre kontinuitet og kvalitet i  undervisning og forskning på dette felt! Og et initiativ som kunne sikre fortsat tiltrækning af eksterne projekter og indtægter til dette tværfakultære felt.