28. august 2020

Kursus i Køn, innovation og mangfoldighed i offentlige og private institutioner på KU.

Vi – 40 studerende, et team fra Koordinationen for Kønsforskning og innovationskonsulenten fra samf. har i august afsluttet en vellykket sommerskole, som indgår i KUs Gender Certificate ordning. Kursets  omdrejningspunkt var 11 ”real life” cases stillet af en række store  virsomheder, interesseorganisationer og NGOer. De  studerende blev undervejs introduceret til relevante begreber i køns- og intersektionel analyse samt til  hands on-metoder som GADAP, gender and diversity action plans, diversitets surveys og præsentationsteknik! Der var stor begejstring på kursets sidste dag hvor ”leverancerne” blev præsenteret og kommenteret af casestillere. De studerende formålede både at løse casen og at oversætte teoretiske begreber og metoder! Godt gået!