9. december 2020

Forsinkede Gender Certificates og ny ansøgningsproces

I november blev den hidtidigt største runde Gender Certificates udstedt og udsendt. Hele 64 certifikater blev der sendt ud!

Vi var meget forsinkede blandt andet pga Covid-19, men også grundet det fantastisk høje antal ansøgninger! Vi vil gerne forbedre vores proces, så det bliver lettere at ansøge og lettere at administrere og dermed en bedre oplevelse for ansøgere. Vi er i gang med at omlægge processen og håber på at kunne være klar med et nyt system i starten af det nye år.

Tværfagligt blik og papir på kompetencerne 

Gender Certificate   går på tværs af tværs af humaniora, sundheds-, natur- og samfundsvidenskab. Et bærende element i Gender Certificate er at kvalificere og nytænke emner, metoder og teorier, og at inddrage køn og krop som analytiske kategorier. 

Gender Certificate omfatter både kurser på dansk og engelsk og udbydes på alle fakulteter. Det er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne få papir på deres kvalifikationer i køns- og kropsforskning   Studerende kan kombinere allerede eksisterende kurser på de forskellige fakulteter, der er tilknyttet ordningen.  Hermed kan de studerende kan sammensætte deres egen individuelle fagpakke inden for rammerne af de respektive studieordninger. For at opnå en specialisering inden for køn og krop skal man i løbet af sit samlede uddannelsesforløb tage kurser svarende til i alt 30 ECTS inden for emneområdet. Hvis du har skrevet afsluttende projekter eller bachelor inden for emnet, kan disse supplere med op til 15 ECTS, og med et speciale om krop og kønstematikker oven i, kan du få et udvidet Gender Certificate Plus. 

Læs mere om Gender Certificate