3. september 2018

Køn og innovation - pionerkursus på KU

Køn, Innovation og mangfoldig i offentlige og private institutioner er et nyt sommerskole-kursus

Kurset blev første gang afholdt i august af Hilda Rømer Christensen og Koordinationen for Kønsforskning. Kurset er udviklet på baggrund af det tværfakultære Gender Certificate-initiativ på KU i samarbejde med en række private og offentlige organisationer, som ønsker at integrere casestudier af køn og mangfoldighed i deres virksomheder. Kurset var bygget op omkring en række cases, stillet af eksterne aftagere. Formålet med kurset var at udvikle innovative og holdbare analytiske modeller for samarbejde omkring udvalgte cases mellem de studerende og eksterne institutioner og organisationer.

Engagererede case-stillere

Koordinationen for Kønsforskning havde forud for kurset engageret tre aftagere fra Gender Certificate aftagerpanelet, der hver især kom med en relevant case fra deres organisation og virksomhed. Movia bød ind med en case om tryghed i den kollektive trafik med et ønske om at få udviklet en kampagneidé. Dansk Flygtningehjælp ville gerne have udarbejdet en spørgeguide til jobkonsulenter, der skulle kunne bruges i samtaler med flygtningekvinder, for at afdække deres forventninger og barriere i forhold til de krav, som lovgivningen stiller. Organisationen Lev Uden Volds udfordring var at synliggøre, at deres hotline-telefon også er et tilbud for voldsudøvere, uden at støde nuværende brugere væk. Lev Uden Vold efterspurgte et markedsføringstiltag eller en måde at få flere brugere til hotlinen. 

Hårdt arbejdende studerende

De studerende på kurset blev inddelt i tre grupper, der således skulle besvare en case hver. På bare to uger skulle hver gruppe, på baggrund af teorier og metoder om køn og innovation, identificere sex/gender-aspekter og analytiske dimensioner i casen samt som afslutning på sommerskolen præsenterer deres løsninger til opdragsgiverne. De tre grupper løste opgaven til fulde -  både i forhold til opdragsgivere og at forbinde teori og praksis innovativt. Den gruppe, der påtog sig opgaven fra Lev Uden Vold, kom med rigtig gode brugbare forslag, der samtidigt er enkle at implementere. Vi er i gang med at implementere flere af disse, siger Helene Oldrup fra Lev Uden Vold.

Maria fra statskundskab om kurset: 

Endelig fik jeg et fag, som var handlingsorienteret. At bruge sin faglighed til at løse en problemstilling for en privat institution var spændende og lærerigt og helt anderledes end undervisning normalt er på KU. Desuden værktøjer om fremlæggelse og caseløsning (foruden indsigt i teori omkring køn)

For at læse mere om køn- og kropskurser på Københavns Universitet