Køn, Krop og Seksualitet i Europa

28. og 29. april 2006, Københavns Universitet

Under Københavns Universitets satsningsområde Europa i forandring arrangerer Koordinationen for Kønsforskning i samarbejde med Foreningen for Kønsforskning konferencen Køn, krop og seksualitet i Europa. Konferencens formål er at skabe rum for diskussioner og overvejelser over sammenhænge mellem køn, krop og seksualitet i Europa. Europa har i de seneste årtier undergået forandringer af politisk, økonomisk og social art, som udfordrer de eksisterende kulturelle og sociale institutioner.

Konferencen sætter fokus på:

  • Værdier og identiteter, der melder sig i kølvandet på de nye demokratiformer, medieforhold og (euro)globalisering.
  • Hverdagslivets kønnede og seksuelle omgangsformer i det nye og mangfoldige Europa.
  • Køn, identitet og seksualitet – i samtidens politisering, oplevelsesformer og oplevelsesøkonomi.

Konferencen vil samtidig fungere som årskonference for Foreningen for Kønsforskning.

Lokaler

Fredag 28. april 2006

Københavns Universitet
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
1353 København K

Lokale 15.3.1 (bygning 15, opgang C, 3.sal)

Lørdag 29. april 2006

Københavns Universitet (Amager)
Njalsgade 80
2300 København S

Bygningerne 23 og 24.