Køn, krop og kompetencer

Billede fra konferencen
Foto: Mette Bersang
Styregruppen for Koordinationen for kønsforskning afholdt onsdag den 17. november 2010 en velbesøgt temadag i Alexandersalen på Københavns Universitet. Flere end 100 studerende og forskere mødte op for at diskutere, hvordan man kan styrke den eksisterende undervisning i køn på Københavns Universitet. Formålet med temadagen var at producere et idékatalog til fremtidens undervisning i køn. Dagens diskussioner kredsede om spørgsmål som: 

  • hvordan kan kønsforskning som undervisningsemne profileres og bidrage til at fremme tværfaglighed og internationalisering på KU?
  • hvordan kan der skabes kvalitet og sammenhæng i KUs undervisningsudbud indenfor feltet?

Deltagerne blev præsenteret for spændende bidrag til forskningen og havde i det fælles gruppearbejde sidst på dagen rig mulighed for at spille ind med nye ideer og visioner til fremtidens undervisning. 

Indledningsvis bød temadagen på otte oplæg om krop og køn fra forskellige faglige synsvinkler. Otte forskere fra samtlige KU-fakulteter præsenterede så forskellige oplæg som ”Brug af medicin, stress og køn”, ” Kropsforestillinger: Køn og race i levende etnografiske udstillinger i Danmark” og ”Mænds seksualisering, kvinders tilfredsstillelse? Om køn, krop og klasse i det sydlige Afrika”. De viste, hvordan kønsforskningen i løbet af de sidste årtier har etableret sig som et livskraftigt og dynamisk forskningsfelt, der trods usikre rammer har bidraget til at udvikle nye indsigter med stor betydning for forskning, kultur og samfund i det 21. århundrede.

Christian Groes-Green

Christian Groes-Green. Foto: Mette Bersang

Således fortalte forsker Christian Groes-Green fra Folkesundhedsvidenskab og konsulent Jacob Andreas Holch fra Rambøll Management om, hvordan forebyggende arbejde med HIV/AIDS kan hente megen kundskab i kønsforskningens tværfaglige tilgang til et forskningsområde. Oplæggene demonstrerede, at kønsforskning i bred forståelse sætter fokus på demokratiske, ligestillingsmæssige og kundskabsmæssige udfordringer over et bredt felt i samfundet og kulturen fx kvinders stigende forbrug af smertestillende medicin og sammenhængen med stress og den sociale ulighed i forhold til overvægt og fedme, der fordeler sig yderst forskelligt på mænd og kvinder.  

 

Gruppearbejde om fremtidens undervisning i køn. Foto: Mette Bersang

Afslutningsvis slog deltagernes ivrige diskussioner fast, at fremtidig undervisning i køn på KU bør kendetegnes af en stærk tværfaglighed og bred appel, og at den faglige identitet kan styrkes ved at sætte fokus på anvendelsesorientering og kompetenceudvikling i undervisningen.

 

Program

Kl. 12.30-13.00: Velkomst og introduktion til temaer v. dekan Troels Østergaard Sørensen, SAMF og koordinator for kønsforskning på KU, lektor Hilda Rømer Christensen.

Kl. 13.00-15.00: Køn og krop fra mange vinkler:
TEOL: Post.doc René Rosfort. Afdeling for systematisk Teologi: Krop, følelser og identitet

SUND: Ph.D.stud. Christian Groes-Green. Institut for Folkesundhed: Mænds seksualisering, kvinders tilfredsstillelse? Om køn, krop og klasse i det sydlige Afrika.

JURA: Lektor Annette Kronborg. Center for Retskulturelle Studier: Myndighed og menneskehandel

PHARMA: Ph.D.stud. Vibeke Koushede: Brug af medicin, stress og køn

HUM: Post.doc. Anne Folke Hennningsen. Saxo institutttet, KUA: Kropsforestillinger: Køn og race i levende etnografiske udstillinger i Danmark.

SAMF: Konsulent cand.scient.soc. Jacob Andreas Holch, Rambøll Management: Maskuliniteter og hiv/aids i Rwanda

SCIENCE: Ph.D.stud. Nicole Winslow. Institut for Idræt: Kønnede kropsprojekter i fitness

LIFE: Professor Lotte Holm. Institut for Human Ernæring: At styre kroppen: Køn, ulighed og overvægt

Kl.15.00-16.00: Brainstorming om tværfakultær undervisning i kønsforskning ved KU.

Kl. 16.00-16.30: Opsamling med forslag til idekatalog og nye initiativer v. prodekan Birgitte Sloth, SAMF