Er det nødvendigt at putte folk i kasser?

Hvordan laver vi mere inkluderende surveys? Og hvordan sikrer vi balance mellem metodiske
principper og hensynet til respondenters identitet?

I dette arrangement ser vi nærmere på de metodiske udfordringer, der opstår ved at vi i dag identificerer os langt mere diverst og dynamisk. Hvordan skal vi fx analysere meningsfuldt på baggrund af køn, hvis der er mange (og flydende) kønskategorier? Hvad gør vi med svar fra dem, der ikke vil lade sig rubricere? Det kan have både praktiske og etiske udfordringer, når først analysearbejdet går i gang.
Er der kategorier, der altid er for små og derfor ikke bliver en del af analysen? Kom og vær med til at diskutere om og hvordan det er er muligt at inkludere flere identiteter i survey-metoder.

Mand bærer på kasser

Program

13:15 – 13:20 Velkomst og introduktion
v. Cecilie Astrupgaard, Analyse & Tal, og Bella Marckmann, EVA.

13:55-14:25 Om hvordan vi putter folk i kasser
v. Nils Galberg Enoksen, Metodekonsulent, DSt Survey

13.25-13.50 Overrækkelse af Surveyskabets priser samt oplæg fra prismodtagerne

14:25-14.45 Pause

14:45-15:15 Køn og mangfoldighed
v. Michala Hvidt Breengaard og Hilda Rømer Christensen, Københavns Universitet

15:20-15:50 Undersøgelse af LGBTI+ personer gennem survey
v. Cecilie Astrupgaard og Malte Moll Wingender, Analyse & Tal

Yderligere om oplæggene

Om hvordan vi putter folk i kasser: v. Nils Galberg Enoksen, DSt Survey

Om hvordan vi putter folk i kasser, og hvad der sker når kasserne ikke passer til respondenten. En præsentation med et praktisk udgangspunkt i brugen af baggrundsvariable i spørgeskemaer og henvendelser til respondenter. DSt Survey har hver måned kontakt med tusindvis af respondenter i Danmark og oplægget tager udgangspunkt i nogle af de tilbagemeldinger, der kommer fra respondenter, der føler sig sat i de forkerte kasser – og hvordan vi i DSt Survey bruger de erfaringer til at rette
henvendelser og spørgeskemaer til, så de passer alle.

  • Nils Galberg Enoksen er metodekonsulent i DSt survey.

Køn og mangfoldighed: v. Michala Hvidt Breengaard og Hilda Rømer Christensen, Københavns
Universitet

Formålet med dette oplæg er dels at belyse baggrunden for, at survey-forskere overhovedet er begyndt at interessere sig for at problematisere og reflektere over køn og andre sociokulturelle kategorier i kvantitative analyser. Dels at demonstrere nogle eksempler fra vores og andres forskning på potentialer og faldgruber i flerkategoriale analyser. Konkret vil vi kort belyse principperne i køns- og mangfoldighedsmainstreaming og det politiske pres på at få køn og andre kategorier gjort synlige som afsæt for politiske initiativer og for bekæmpelse af forskellige former for diskrimination og privilegier.
Dels vil vi kort komme ind på det teoretiske afsæt for at analysere køn og mangfoldighed. I kønsforskning taler vi om intersektionalitet og om potentialer og problemer i anvendelsen af intersektionelle metoder i kvantitative analyser. Endelig vil vi demonstrere nogle cases fra vores egen forskning – og åbne op for diskussion og dilemmaer i arbejdet med flerkategoriale tilgange.

  • Michala Hvidt Breengaard er sociolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Hun er post.doc. på det EU-finansierede forskningsprojekt TInnGO, som arbejder med køn og diversitet i smart transport.
  • Hilda Rømer Christensen, ph.d. lektor i køn og ligestillings forskning, og leder af koordinationen for kønsforskning på KU. Leder af flere projekter og netværk med fokus på køn og transport, aktuelt CI i Horizon 2020 projektet. TINNGO.

Undersøgelse af LGBTI+ personer gennem survey: v. Cecilie Astrupgaard og Malte Moll Wingender,
Analyse & Tal

Parameteren køn er en evergreen i surveys. Men den optræder som regel i binær form: "Er du mand eller kvinde?" Men hvad med alle os/dem, der ikke føler sig hjemme i de binære kategorier? Med udgangspunkt i Kulturministeriets igangværende undersøgelse om LGBTI+ personer i idrætsverdenen, giver vi vores bud på, hvordan survey-metoden kan anvendes til at analysere et flydende fænomen som køn og seksualitet. Hvordan spørger vi helt praktisk ind til disse fænomener? Hvad betyder det, at vi ikke kender den fulde population - og derfor ikke kan sikre repræsentativitet og generaliserbarhed? Og hvilke konsekvenser har det for den efterfølgende analyse?
Malte Moll Wingender er partner i Analyse & Tal, hvor han arbejder med kvantitative metoder indenfor social- og beskæftigelsesområdet. Malte er også ekstern lektor på CBS, hvor han underviser i survey konstruktion.

  • Cecilie Astrupgaard er partner i Analyse & Tal, hvor hun er specialiseret i hvordan vi gennem nye digitale metoder kan undersøge problemstillinger, der ellers kan være svære at måle