Konference om drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne – Københavns Universitet

Konference om drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Projektet Drible ('Drenges veje i uddannelsessystemet. Drenges fremtidsforestillinger, uddannelsesvalg og in- og eksklusion i ungdomsuddannelserne') på Institut for Psykologi og Udannelsesforskning, Roskilde Universitet afholder en halvdagskonference og boglancering, under temaet 'Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne'.

Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser. Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber.

Til konferencen vil en række forskere give deres kritiske bidrag til diskussionen om drenge og uddannelse. Hensigten er at nuancere, kvalificere og perspektivere debatten med udgangspunkt i aktuelle studier af drenge, primært indenfor ungdomsuddannelserne.

Pris for deltagelse inklusiv bog 350,-kr, som betales ved indgangen (kontant/dankort).

Bogen 'Drenge og maskuliniteter i erhvervsuddannelserne' af Christian Helms Jørgensen (red.) udkommer 15. august 2013 på Roskilde Universitetsforlag.