Københavns Universitet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Koordinationen for Kønsforskning > Undervisning > Københavns Universitet

Københavns Universitet

SAMF

Sociologisk Institut

Gender, Welfare, Citizenship in Europe. Theoretical Turns and Key Issues, 10 ECTS       TEACHER: Hilda Rømer Christensen                                                                          TIME: Wednesdays 8-10                                                                                       The course shall address gender, welfare and citizenship  in the context of globalisation, immigration and shifts in social structures, political cultures and identities. 

Kvalitative udforskninger af mænds levede liv og maskuliniteter, 10 ECTS
UNDERVISER: N/A
TID: Mandage 13-15
Kurset byder på et indblik i maskulinitetsforskningens mangfoldighed, både med henblik på metodiske tilgange og teoretiske positioner.

Økonomisk Institut

Family Economics, 7,5 ECTS                                                                                       TEACHER: N/A                                                                                                  TIME: Fredag 12-15                                                                                     Following themes will be dealt with:

  • Household production models, time use
  • Marriage: Gains from marriage and cohabitation, matching in the marriage market, divorce
  • Fertility: Models of fertility, empirical trends in fertility, the cost of children, quantity-quality trade-off in fertility
  • Intra-household allocation: Division of labor; Unitary and collective models of family decision making and allocation within the family
  • Labour supply in the family: The gender wage gap and the family gap
  • Child development: Child development production function, parental investments, daycare and schooling
  • Altruism in the family – intergenerational transfers

Institut for Psykologi

Socialpsykologiske perspektiver på køn, identitet og ansvar - Seminarhold, 15 ECTS     UNDERVISER: Sabina Pultz                                                                                        TID: Mandage 12-15                                                                                              
Seminarholdet baserer sig på et kritisk socialpsykologisk perspektiv på køn, identitet og ansvar. Seminarholdet fokuserer på, hvordan det øgede selvansvar individer står med, forvaltes, samt hvilke konsekvenser, der er heraf. (Notér at seminarholdet hænger sammen med forelæsningsrækken i social-, udviklings-, og integrationspsykologi.)


HUM

Center for Kønsforskning, KUA

Fra køn til queer:  Modernitet, seksualiteter og kultur, 15 ECTS                            UNDERVISER: Camilla Bruun Eriksen                                                                   TID: Fredage, kl. 11-14                                                                                            Kurset giver et overblik over seksualitetens moderne kulturhistorie med fokus på konstruktionen af køn. Læs mere her.

Fra Queer til Crip, 15 ECTS                                                                                       UNDERVISER: Mons Bissenbakker Frederiksen                                                      TID: Tirsdage, kl. 13-16                                                                                           De seneste år har en række nye køns- og seksualitetsanalytiske retninger udfordret og udvidet det queerteoretiske felt og dets tænkemåder. Med udgangspunkt i en introduktion til ’queer classic’ tager kurset på en rejse gennem forskellige discipliners begrebsliggørelser af, hvad det særligt ’queer’ er for noget. Læs mere her.

SAXO-instituttet

Krop, køn og forplantning i tidlig moderne europæisk medicin og naturfilosofi, 15 ECTS   UNDERVISERE: N/A                                                                                                 TID: Onsdage 13-15, Fredage 12-15                                                                      Det er målet for dette kursus at undersøge udvalgte problemkomplekser inden for det overordnede tema. Vi skal arbejde med, blandt andet, køn, race, humoralpatologisk teori og praksis, forplantning og forunderlige fødsler i tidlig moderne europæisk tænkning. Dertil skal vi arbejde med spørgsmålet om, hvordan man i det hele taget tilegnede sig den viden, man havde om kroppen.

Ægteskab og skilsmisse i det 19. og 20. århundrede, 15 ECTS                                     UNDERVISER: Karen Vallgårda                                                                                 TID: Torsdage 13-17                                                                                          Ægteskabet er en af de mest grundlæggende institutioner i de fleste samfund, men lovgivningen og alle de vilkår, forventninger, følelser, rum og handlinger, der konstituerer ægteskab og skilsmisse, varierer over tid og sted. Ved hjælp af en komparativ tilgang vil vi på dette kursus granske politiske, sociale, kulturelle og religiøse dimensioner af ægteskab og skilsmisse i det 19. og 20. århundrede.

Institut for Tværkulturelle og regionale studier

Køn, kultur og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold, 15 ECTS UNDERVISER: Louise Lund Liebmann                                                                       TID: Mandage 13-16                                                                                          Dette kursus har repræsentationer af vold, køn og kultur som omdrejnings-punkt med særlig opmærksomhed rettet mod æresrelateret vold i Danmark.  Kurset lægger  et magtperspektiv på tematikkerne kultur, køn og vold, hvorved forholdet mellem majoritet og minoritet løftes frem.

Islam og muslimer i nutiden: religion, politik og køn, 15 ECTS                 UNDERVISER: Iram Nisa Asif                                                                               TID: Tirsdage 13-15                                                                                          Dette kursus tegner et bredt og mangfoldigt billede af nutidig islam og muslimer i lyset af religiøse og politiske diskurser. Med en antropologisk tilgang til religion, tilsigter kurset at problematisere måden hvorpå moderne muslimer udtrykker og udspiller autoritet og hengivenhed i private såvel som det offentlige rum. 

Måderne hvorpå det normale bliver normalt. Introduktion til queerteorier, 15 ECTS       UNDERVISER: Michael Nebeling Petersen                                                                    TID: Onsdage 12-15                                                                                           Kurset introducerer queerteorier med det formål at fokusere på analytiske og teoretiske forståelser af magt, in-/eksklusion, normalitet, andetgørelse og mino-/majoriseringssprocesser. 

Institut for Kunst og Kulturvidenskab                                                                 Disco og discokultur, 15 ECTS                                                                       UNDERVISER: Erik Steinskog                                                                                TID: Fredage 10-12                                                                                             Dette kursus’ formål er at præsentere og diskutere disco og discokultur i sin fulde bredde. I tillæg til de musikalske dimensioner ved disco vil følgende emner tages op: køn, seksualitet, og race; dans som en integreret del af populærmusikken og populærkulturen; musikproduktion; og, discoens efterliv – inkluderet muligheder for former for neo-disco i våre dage.