Koordinationens aktiviteter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Koordinationen for Kønsforskning > Om Koordinationen > Koordinationens aktivi...

Koordinationens aktiviteter

Koordinationen for Kønsforsknings formål Koordinationen for Kønsforskning har til opgave at samle, styrke og profilere kønsforskningen på Københavns Universitet (KU) og nationalt. Dette gøres ved at varetage en række opgaver i forhold til initiering, internationalisering og formidling af kønsforskning samt ved at skabe synergi mellem forskellige dele af det fusionerede KU og kønsforskningsmiljøerne i Danmark (jf. notat om Koordinationen for Kønsforskning, August 2009.

Koordinationens opgaver er konkretiseret i følgende aktiviteter:

1. at etablere tværfakultære undervisningstilbud med samfundsmæssig relevans
2. at initiere nye temaer og projekter i kønsforskningen nationalt og i europæisk sammenhæng
3. at formidle kønsforskning til den akademiske offentlighed ved udgivelse af tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning samt web baseret nyhedsbrev og undervisningsportal
4. at varetage opgaver i forhold til national koordinering af kønsforskning

Se en oversigt over higlights fra Koordinationens mange aktiviteter

Aktiviteter 2014-2016
Koordinationen for Kønsforskning rapport 2010-2013.
Aktiviteter 2001-2012