Stor interesse for at få certificeret kompetencer indenfor krop og køn – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Stor interesse for at ...

15. maj 2015

Stor interesse for at få certificeret kompetencer indenfor krop og køn

De første 17 Gender Certificates er blevet udstedt og det strømmer stadig ind med ansøgninger fra studerende, der gerne vil have dokumenteret deres tværfaglige viden om køns- og kropsspørgsmål. En lang række kurser på dansk og engelsk er allerede tilknyttet ordningen på tværs af fakulteter. 

Tværfagligt blik og papir på kompetencerne 

Gender Certificate   går på tværs af tværs af humaniora, sundheds-, natur- og samfundsvidenskab. Et bærende element i  Gender Certificate  er at kvalificere og nytænke emner, metoder og teorier, og at inddrage køn og krop som analytiske kategorier. 

Gender Certificate omfatter både kurser på dansk og engelsk og udbydes på alle fakulteter. Det er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne få papir på deres kvalifikationer i køns- og kropsforskning   Studerende kan kombinere allerede eksisterende kurser på de forskellige fakulteter, der er tilknyttet ordningen.  Hermed kan de studerende kan sammensætte deres egen individuelle fagpakke indenfor rammerne af de  respektive studieordninger. For at opnå en specialisering inden for køn og krop skal man i løbet af sit samlede uddannelsesforløb tage kurser svarende til i alt 30 ECTS inden for emneområdet. Hvis du har skrevet afsluttende projekter eller bachelor inden for emnet, kan disse supplere med op til 10 ECTS, og med et speciale om krop og kønstematikker oven i, kan du få et udvidet Gender Certificate Plus. Kurserne med fokus på køn og krop udbydes af de forskellige studienævn og de fleste er mærket med  Gender Certificate tilknytning eller med Gender Certificate Logoet.

Yderligere information: