Nekrolog/mindeord - Ingeborg Nixon – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Nekrolog/mindeord - In...

23. juni 2015

Nekrolog/mindeord - Ingeborg Nixon

Vi var kolleger med Ingeborg Nixon på Center for kvindeforskning, Københavns Universitet i begyndelsen af 1980’erne. Centret var blevet oprettet af studerende og løst ansatte lærere, men Ingeborg var den første fastansatte på centret ”udlånt” fra Engelsk Institut. Ganske vovet at give sig i kast med en flok meget yngre feminister.

Ingeborg Nixon fik sin mastergrad og ph.d. grad på universitetet i Edinburgh.  Hun søgte og fik en stilling som lektor ved Aarhus Universitet i 1948.  Hun var på det tidspunkt den eneste kvindelige lærer på Det humanistiske Fakultet.  Som der blev refereret fra immatrikulationsfesten i Aarhus Stifttidende i 1949: ”I Kjolerne fra Eksamensdagene gik Pigerne gennem Salen. Mon de saa, at der på Professorernes og Docenternes Rækker kun var én Kvinde blandt de kjoleklædte Rækker? Eet er at blive immatrikuleret, et andet at naa frem”. I 1953 kom hun til Københavns Universitet og var en lang periode den eneste kvinde på Engelsk. Men hun fik senere kvindelige kolleger bl.a. Dorrit Einersen. Sammen underviste de i 1980’erne i emnet ”Kvinden som uhyre”, og afholdt bl.a.et internationalt seminar, som blev til bogen  Women as Monster in Literature and the Media, som udkom i 1995. Blandt bidragsyderne var bl.a. Rosi Braidotti, Marie-Louise Svane og Karin Lützen. Da Ingeborg Nixon fyldte 65 i 1987 udgav Center for kvindeforskning et festskrift: Festskrift for Ingeborg Nixon.[i]

Mange studerende,  både nuværende og især forhenværende gymnasielærere. vil huske hendes velformulerede og velstrukturerede forelæsninger om Jane Austen - også Nanna Damsholt, som gerne sad i vindueskarmen for at få plads. Så søgte var hendes forelæsninger. Ingeborg Nixon gik i 1992  på pension, markeret ved en festforelæsning, som trak fulde huse.

Ingeborg Nixon har selv skrevet ”Af en blåstrømpes erindringer i Forum: tidsskrift for køn og kultur nr. 4 1996. Forum var forløberen for Kvinder, køn og forskning. Hun fortæller her, hvordan hun i England blev del af  ”bevægelsen” for at skaffe piger adgang til højre uddannelse.  Her gjaldt det om at modbevise, at piger var for fysisk og psykisk sarte til at kunne studere. Målet var at modbevise dette, midlet var idræt. Der var en times obligatorisk idræt hver dag plus gymnastik et par gange om ugen. Også i frikvarterne blev der indført idrætsøvelser. Ingeborg hadede det, fordi hun var nærsynet og først sent fik briller. Bebrillede kvinder mentes at udtrykke intellektuelle prætentioner, som måtte virke frastødende på ethvert mandfolk!

Ingeborg Nixon fik et langt otium. Vi besøgte hende regelmæssigt og fik altid ny viden med hjem. Det var ikke os, der holdt os ajour med Times Literary Supplement. En rigtig blåstrømpe er gået bort.

Nanna Damsholt, docent em. , Dorrit Einersen, lektor og Bente Rosenbeck , professor

Født 1922. Død den 7. november  2014. 92 år gammel.[i] Festskriftet var redigeret af Dorrit Einersen, Birte Gudiksen, Lene Koch og Tania Ørum og udkom som Kvindecenterets forskningspublikationer, nr. 2 1987.