Mindeord for Tinne Vammen – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Mindeord for Tinne Vammen

09. november 2016

Mindeord for Tinne Vammen

Tinne Vammen født 23. november 1942, død 5.oktober 2016.

Tinne Vammen var så meget. Nogle gange også for meget. Men inspirerende og kreativ var hun. Som når hun på en af de første konferencer i kvindeforskning, som fandt sted på Sandbjerg i 1978,digtede og sang  Sandbjerg Song på Mackie Messer og sluttede: Intellektets korsettering, vore tankes grå bh, vi vil ud af den blokering FANTASIEN OP AT STÅ.

Hun havde været aktiv i Rødstrømpebevægelsen, en aktivisme, som hun tog med ind på universitetet. Hvad fester vi for? Kvinder på universitetet 1875-1925 var et stort, omfattende og fantasifuldt 100-års jubilæum på Københavns Universitet i 1975, hvor Tinne Vammen var en af frontfigurerne.

På dette tidspunkt var hun begyndt at undervise i kvindehistorie på Historisk Institut på Københavns Universitet, hvor hun var ansat som ekstern lektor fra 1976-79 i nyere social historie. Sammen med middelalderhistorikeren Nanna Damsholt indførte hun på historiefaget studiet af kvinders historie. Hendes mål var at grave kvinders historie frem, så de kunne skrives ind i den store historie. De kvindelige (og nogle få mandlige) studerende strømmede til Tinne Vammens konkrete og indsigtsfulde undervisning, som også inddrog nye kildeformer, såsom litteratur og erindringer. Udover at give en faglig kompetent undervisning var Tinne Vammen også en stor støtte for det stigende antal kvindelige studerende på det mandsdominerede historiestudie, selv om hun på det bestemteste frabad sig en ”morrolle”.

Omkring 1980 blev Tinne Vammen dansk leder af det nordiske samarbejdsprojekt: Kvinders arbejde i familie og samfund ca. 1870-1970, et overordentligt frugtbart projekt, som resulterede i mange afhandlinger og for Tinnes vedkommende i bogen Rent og urent, som udkom i 1986. I overensstemmelse med det nordiske projekt var det tjenestepigernes organisation, som oprindeligt var i fokus, men hun sprængte rammerne og skrev, som bogens underoverskrift fortæller, om Hovedstadens piger og fruer 1880-1920. Og hun startede fantasifult i sin egen bolig Sølvgade 30, hvor vi kom på nærmere hold af beboerne og herfra blev der summet ud til husarbejdet, filantropi, det ugifte tjenestepigemoderskab, tjenestepigeprostitution og så for at slutte, hvor projektet startede: Københavns tjenestepigeforening 1899 til 1919. Vi blev præsenteret for en hel ny blanding mellem ethno- og mentalitetshistorie indlejret  i en socio-økonomisk og organisationshistorisk ramme.

Derefter fulgte  både individuelle og større nordiske projekter især omkring religion, filantropi og velfærd, som udmøntede sig i to antologier På tröskeln till välfärden  fra 1995 og Charitable Women fra 1998. Huskes skal også Tinne Vammens mange biografier i Kvindebiografisk leksikon. 86 stk blev det til ifølge Anne Albrechts mindeord på Kvinfos hjemmeside Se http://kvinfo.dk/nyheder/mindeord-om-tinne-vammen

Udover forskningslitteraturen havde Tinne også et større journalistisk forfatterskab, idet hun skrev historiske artikler til fagblade som Sygeplejersken og Coops blad Samvirke, ligesom hun i 1970’erne og 80’erne var freelancemedarbejder på dagbladet Information samt medlem af bladet Kvinders redaktion.

I de seneste års forskning og som optakt til stemmeretsjubilæet i 2015 kastede Tinne Vammen sig over nogle af sine gamle forskningsemner: kampen for stemmeretten i den tidlige kvindebevægelse, valgretsforeningernes udvikling og især de socialdemokratiske kvinders kvindepolitiske organisering i Socialdemokratisk Kvindeforening, hvor hun fulgte foreningens udbredelse til mange byer i provinsen.

Ingen vidste så meget om kvinder og kvindebevægelse som Tinne. Vi har mistet en guldgruppe af viden og et meget fantasifuldt menneske.

Anette Eklund
Bente Rosenbeck