Videointerview: Kønsdimensionen i Horizon 2020 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Videointerview: Kønsdi...

03. august 2015

Videointerview: Kønsdimensionen i Horizon 2020

Hilda Rømer har lavet tre videointerviews om integration af køn i forskningen. I videoerne fortæller hun om arbejdet med kønsmainstreaming i EU og i Horizon 2020.

Køn i Horizon 2020

Køn er et af de mange tværgående temaer i Horizon 2020, som ansøgere skal være opmærksomme på. Det handler dog ikke blot om at involvere flere kvinder i forskningsprojekter og opnå en kvantitativ kønsbalance. Det handler i lige så høj grad om at indtænke kønsaspektet i forskningen eller innovationen.