Koordinationen for Kønsforskning fortsætter fem år mere – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Koordinationen for Køn...

20. november 2014

Koordinationen for Kønsforskning fortsætter fem år mere

Det tværfakultære initiativ Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet videreføres til og med år 2019 med et årligt driftstilskud på 400.000 kr. Det har KU’s Ledelsesteam besluttet på møde den 17. september 2014. Koordinationen er forankret på Sociologisk Institut og ledes af lektor Hilda Rømer Christensen. Alle fakulteter er repræsenteret i koordinationens styregruppe.