EIGE præsenterer The European Gender Equality Index – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > The European Gender Eq...

20. juni 2013

EIGE præsenterer The European Gender Equality Index

The European Institute for Gender Equality (EIGE) har lige lanceret det første kønsligestillingsindeks (Gender Equality Index) for den Europeiske Union, et initiativ der igangsat efter forslag fra EU-kommissionen. Kønsligestillingsindekset viser forskelle i resultater på en række områder mellem mænd og kvinder på individniveau i EU's medlemslande. Dette måleredskab vil fungere som støtte for evidensbaseret ligestillingspolitik, og det giver en indikation om hvordan indsatserne skal prioriteres for at accelerere udviklingen mod et kønsligestillet Europa.  EIGEs kortlægning viser at EU kun er halvvejs på vejen mod ligestilling, med en gennemsnitsscore på 54 (på en skala hvor 100 står for fuld ligestilling).

Kønsligestillingindekset præsenterer en samlet score for hvert medlemsland, og et gennemsnit for hele EU indenfor følgende væsentlige elementer af  ligestilling: arbejde, penge, viden, tid, magt og sundhed. Områderne vold og intersektionel ulighed præsenteres for sig, da en anden metodologi er brugt i kortlægningen af disse.

Danmark scorer højt med 73.6, kun overgået af Sverige med en score på 74.3, og tæt fulgt af Finland med en score på 73.4. Her kan du læse om ligestillingssituationen i Danmark, se scoren på de forskellige områder og læse om hvilke politiske initiativer der udgør baggrunden for den relativt høje score.

Se den visuelle fremstilling af indekset, og læs rapporten der ligger bag.

Se en video der forklarer principperne bag indekset på 5 minutter.