CfP: Årskonference for kønsforskning 2017 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > CfP: Årskonference for...

22. november 2016

CfP: Årskonference for kønsforskning 2017

Temaet for Årskonferencen i Foreningen Kønsforskning 2017 er Indblik og Udsyn.

Konferencen sigter på at give deltagerne et bedre indblik i den forskellighed kønsforskningen i Danmark repræsenterer på tværs af de mange forskellige akademiske kønsforskningsmiljøer i Danmark. Der er således mulighed for at få indblik i så forskellige temaer som f.eks. krig og konflikt, humanitarisme, omsorg, STS og køn og steder. Men samtidig indeholder mange af workshops’ene også en mulighed for udsyn, fordi de ikke blot begrænser sig til en dansk kontekst men derimod beskæftiger sig med transnationale emner som f.eks. Nord/Syd-problematikker, diversitet i EU og migration og nationalisme.

Årskonferencen får desuden besøg af to udenlandske hovedtalere. Det drejer sig om hhv. Kathy Davis, Vrije Universiteit, Amsterdam, der vil holde keynote over temaet ’the importance of intersectionality and transnationality for critical feminist research’ samt James Messerschmidt, University of Southern Maine, Portland, der vil holde keynote over temaet ‘Reflections on Osama bin Laden and his Global Hegemonic Masculinity’.

Alle interesserede indbydes til at præsentere et paper/oplæg i forbindelse med konferencen til at sende et abstract senest 1. februar. til Dette gøres via hjemmesiden: www.indblikogudsyn.aau.dk