Call for Papers - Historiske perspektiver på køn - KKF 2018/2 – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > Call for Papers - Hist...

21. marts 2017

Call for Papers - Historiske perspektiver på køn - KKF 2018/2

Temanummer af Kvinder, Køn & Forskning

Dette temanummer adresserer køn ud fra historiske perspektiver. Historiske tilgange har længe været en del af kønsforskningens mangfoldige metodologiske værktøjskasse. Vi ønsker med dette temanummer dels at spørge, hvor de historiske perspektiver på køn er henne nu – hvad er de væsentlige emner, problematikker, etiske og metodiske spørgsmål, som træder frem i historiske tilgange til køn i dag – dels ønsker vi at samle forskellige tilgange og perspektiver på køn og historie i et samlet nummer for derigennem at opfordre til debat og videre udvikling af disse tilgange. Det er ikke tænkt som (blot) et kønshistorisk temanummer, hvor kønnede individer og kønskategorier er genstand for traditionel faghistorisk undersøgelse, men (også) et temanummer, hvor både kønskategorier og metodologiske historiske værktøjer tages op til eftersyn.