Aftagerpanel – Københavns Universitet

01. december 2016

Aftagerpanel

I løbet af 2016 er der blevet arbejdet intensivt på at etablere et aftagerpanel for  Gender Certificate initiativet. Formålet med panelet er at sikre kvaliteten af Gender Certificates ved 1. at øge kontakten til aftagerinstitutioner udenfor universitetet med henblik på at styrke de studerendes jobmuligheder 2. at få kvalificerede indspil fra relevante samfundsaktører i forhold til udvikling af nye undervisnings- og kompetencetilbud samt 3. generelt at styrke kontakten til centrale aktører, institutioner og beslutningstagere i det danske samfund.

Styrke kvalitet, relevans og kontakt til aftagerinstitutioner 
Koordinationen for Kønsforskning på KU har sammen med den tværfaglige styregruppe for Gender Certificate nedsat et aftagerpanel bestående af 20 repræsentanter for en række vigtige samfunds, erhvervs- og kulturinstitutioner. På det første møde i begyndelsen af november 2016, blev der fra samtlige medlemmers side givet udtrykt stor interesse for initiativet, der blev set som relevant og nytænkende. Gender Certificate imødekommer behovet for kandidater med  kompetancer på de her felter i kommuner, og sundhedsvæsen og transport, for NGOer og i medier og  i den offentlige debat. Prodekan Birgitte Sloth, der bød velkommen på KUs vegne pegede på KUs ambitioner og interesse for tværfakultære initiativer som dette.  Hun fremhævede, at certificate modellen er både enkel og fleksibel og kan tjene som model for konsolidering af tværfakultære kompetancemuligheder på KU også indenfor andre temaer, som f.eks klima, sundhed, sikkerhed osv.

Se listen over aftagerpanelets medlemmer her