ÅBENT BREV TIL REGERINGEN: KVINFOS BIBLIOTEK ER VIGTIGT FOR UNDERVISNING, FORMIDLING OG FORSKNING – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > ÅBENT BREV TIL REGERIN...

03. april 2017

ÅBENT BREV TIL REGERINGEN: KVINFOS BIBLIOTEK ER VIGTIGT FOR UNDERVISNING, FORMIDLING OG FORSKNING

"Vi ser med stor bekymring på Regeringens seneste beslutning om at lukke KVINFOs
bibliotek som selvstændig enhed. Som undervisere på landets universiteter i kønsog
kulturfag kender vi betydningen af KVINFOs bibliotek for vores studerende. Her
kan de indhente den nyeste danske og internationale forskning om køn og
ligestilling fra alle discipliner. Særligt vigtigt er den kvalificerede, kompetente og
venlige vejledning og rådgivning, som biblioteket tilbyder studerende og andre
interesserede. Hjælp til informationssøgning og adgang til viden er essentiel, når de
studerende skal skrive selvstændige forskningsbidrag, som fx bachelorprojekter,
specialer eller ph.d.-afhandlinger. Den specialiserede og forskningsbaserede
vejledning på KVINFOs bibliotek er et uovertruffent og vigtigt bidrag til
uddannelserne på universiteterne."

255 forskere og vidensarbejdere opfordrer regeringen og kulturministeren til at sikre KVINFO som selvstændigt bibliotek og videnscenter. Læs den fulde opfordring i det åbne brev her.