24 gode råd til, hvordan vi får flere kvinder i forskning – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Nyheder > 24 gode råd til, hvord...

04. maj 2015

24 gode råd til, hvordan vi får flere kvinder i forskning

Hvordan kan vi sikre flere kvinder i dansk forskning? Det var det spørgsmål uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i december 2014 bad en hurtigtarbejdende taskforce komme med forslag til. Siden da har taskforcen drøftet, hvad der inden for en kort tidshorisont kan gøres for at øge andelen af kvindelige forskere, og arbejdet er nu mundet ud i 24 konkrete initiativer inden for seks indsatsområder.

Læs hele artiklen her

Hent taskforcens anbefalinger som pdf her