Cfp: KKF 2018/2: Historiske perspektiver på køn – Københavns Universitet

20. marts 2017

Cfp: KKF 2018/2: Historiske perspektiver på køn

Temanummer af Kvinder, Køn & Forskning:

Dette temanummer adresserer køn ud fra historiske perspektiver. Historiske tilgange har længe været en del af kønsforskningens mangfoldige metodologiske værktøjskasse. Vi ønsker med dette temanummer dels at spørge, hvor de historiske perspektiver på køn er henne nu – hvad er de væsentlige emner, problematikker, etiske og metodiske spørgsmål, som træder frem i historiske tilgange til køn i dag – dels ønsker vi at samle forskellige tilgange og perspektiver på køn og historie i et samlet nummer for derigennem at opfordre til debat og videre udvikling af disse tilgange. Det er ikke tænkt som (blot) et kønshistorisk temanummer, hvor kønnede individer og kønskategorier er genstand for traditionel faghistorisk undersøgelse, men (også) et temanummer, hvor både kønskategorier og metodologiske historiske værktøjer tages op til eftersyn.

Historie som tidslighed, situation og fortælleform er netop væsentlig som perspektiv på køn (og andre emner), fordi disse kan give nye perspektiver på dét, som tages for givet i nutiden og fordi historien samtidig bliver meningsfuld ud fra og peger på, hvad der ses som vigtigt i en nutidig kontekst. Med andre ord er historie et refleksivt felt, hvor også historiefagets tilgange og ikke mindst fremstillingsformer kan være vigtige at belyse.

Dette temanummer har dermed en åben og undersøgende tilgang til, hvad der menes med historiske perspektiver på køn. Mulige emner (forslag):

• historiske perspektiver på kønsmagt og kønnede privilegier
• trans*- og intersex-historie
• homo-, bi og heteroseksualitetshistorie
• skiftende historiske kønskategorier og -konfigurationer
• queer historieskrivning
• teoretiske og/eller metodologiske diskussioner om historie og køn
• etiske aspekter ved historisk kønsforskning
• historiske perspektiver på kønnede normer, ideer, begreber osv.
• levede historiske kønnede og seksuelle erfaringer
• internationale/tværkulturelle historiske perspektiver på køn
• historiske intersektioner mellem køn, disability, race, etnicitet, aldring, og lign.
• queer temporaliteter
• medicinhistoriske perspektiver på køn
• køn i samfunds/politisk historisk perspektiv
• historiske perspektiver på køn i medierne
• kreativ kønshistorieskrivning

Temaredaktører:
Marie-Louise Holm, ph.d-studerende, Tema Genus, Linköpings universtitet
Morten Hillgaard Bülow, ph.d, Koordinationen for Kønsforskning/Medicinsk Museion, Københavns Universitet
Anne Folke Henningsen, ph.d., lektor, Saxo Instituttet, Københavns Universitet


Deadline for abstracts (max 200 ord): 20. april, 2017
Deadline for artikler/andre bidrag: 1. oktober, 2017

Alle bidrag sendes til: redsek@soc.ku.dk

Skrivevejledning findes på: http://koensforskning.soc.ku.dk/kkf/skriveguide/

Download dette call for papers som pdf