Kvinder, Køn & Forskning - tidsskrift - Sociologisk Institut – Københavns Universitet

Koordinationen for Kønsforskning > Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning

Nyt nummer af Kvinder, Køn & Forskning:

Nr. 4, 2017: Åbent nummer.
Kathrine Bjerg Bennike og Morten Hillgaard Bülows introduktion, anmeldelser og indholdsfortegnelse er nu tilgængeligt. Tjek det åbne nummer ud her.I april 2016 modtog Kvinder, Køn & Forskning Krakaprisen for blandet andet at have bidraget til styrke dansk kønskforskning. Læs hele motivationen og Hilda Rømer Chrsitensens takketale her.

Om Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning. Vi har til­svarende en bred vifte af viden­skabe­ligt in­teres­se­rede læ­sere, og vi til­stræ­ber der­for, at ar­tik­lerne skal kun­ne læ­ses af andre end de fag­ligt ind­viede for­skere. Vores ar­tik­ler er over­vejende skre­vet af dan­ske for­skere, men om­fatter også uden­land­ske bidrag på en­gelsk, svensk eller norsk.

Kvinder, Køn og Forskning er et peer reviewed tidsskrift og er optaget i Studies on Women and Gender Abstracts, 2007 ff. Kvinder, Køn & Forskning har derudover søgt om optagelse i Applied Social Sciences index and abstracts og Women Studies Abstracts.

Digitalisering

Nu kan du gratis læse, downloade og printe Kvinder, Køn & Forskning på den nye hjemmeside!

Læs mere