GenderKalender – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Koordinationen for Kønsforskning > GenderKalender

  • Description
  • Date
  • Info
Invitasjon til å skrive i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 3/2018 - identitetspolitikk
I dette temanummeret
av Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker vi å gå i dybden og bredden på
begrepet identitetspolitikk.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.01.2018
Call for papers
, Norway