Kurser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Koordinationen for Kønsforskning > Gender Certificate > Kurser

Gender Certificate-kurser

Her vil du fremover finde alle de kurser på Købehavns Universitet, der kan vælges indenfor rammen af Gender Certificate-ordningen. 

Kurser sommer/efterår 2017

Kurserne for 2017 er endnu ikke certificerede, men du kan se en liste over Københavns Universtitets kurser, der omhandler køn og krop her

Kurserne vil blive blive opdateret til listen her på siden såfremt de bliver godkendt. 

Kursuspakker

Der er blevet udformet kursuspakker, der kan bruges som eksempler og inspiration til, hvordan kurser kan kombineres tematisk. Bemærk at de kurser, der tages udgangspunkt i, er fra 2013, 2014 og 2015 og at de stadig afventer godkendelse fra Den tværfakultære styregruppe for Kønsforskning på KU. 

Allerede certificerede kurser

Denne kursusliste vil løbende blive opdateret, og har du taget et fag med et køns- og kropsperspektiv, som ikke er at finde på listen (eller som du mener, vi bør kende til), så skriv til os med oplysninger herom. Fag kan i det tilfælde, at de bliver godkendt af Koordinations tværfakultære styregruppe dermed certificeres bagudrettet.  

 • Anthropology and the Environment (Antropologi)
 • Body & Technology: Medical Enhancement Technologies in a Sociological Perspective (Folkesundhedsvidenskab)
 • China – gender and sexuality, femininities and masculinities (Antropologi)
 • Christian Identity in Post-Colonial Africa (Center of African Studies)
 • Contemporary American Dilemmas, 1989-2008 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Contemporary American drama (SAXO)
 • Contemporary Images of Women from a Cross-Media Perspective (Film- og medievidenskab)
 • Contemporary Images of Women from a Cross-Media Perspective (Medier, Erkendelse og Formidling)
 • Culture, Lifestyle and Everyday Life (Sociologi)
 • Cyborgs, gudetriks og feministisk kvantemekanik – Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium (Teologi)
 • Det Nye Testamentes Eksegese: Specialisering: Sex og synd i NT (Teologi)
 • Disco og discokultur (Kunst og kulturvidenskab)                                     
 • Diskurs og identitet (Dansk)
 • Equality Discources and Collective Mobilizations in Transnational (Sociologi)
 • Families in Crisis – the changing balance of power between men and women (Sociologi)
 • Familiesociologi (Sociologi)
 • Family Economics (Økonomi)
 • Feministisk Materialitet - nye teorier i den materielle vending (Sociologi)
 • Feministiske perspektiver på krop og materialitet (Sociologi)
 • Fiktionstilskuere, sociale segmenter, køn og alder (Medier, Erkendelse og Formidling)
 • Fra køn til queer (Center for Kønsforskning)
 • Fra Queer til Crip (Center for Kønsforskning)
 • Fra tålt minoritet til yndlingsminoritet: Seksualitet, køn og race i samtidige homoseksuelle rettighedskampe (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Følelsernes politik (Center for Kønsforskning)
 • Gender and Body Dynamics:  Denmark – China (Sociologi)
 • Gender and Legal Culture (Jura)
 • Gender and Sexuality Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Gender, Equality, Diversity. International Perspectives (Sociologi)
 • Gender, Sexuality and HIV/AIDS in Low Income Countries: Risk behaviours, prevention, treatment, policy and intervention strategies (Folkesundhed)
 • Gender, Welfare, Citizenship in Europe. Theoretical Turns and Key Issues (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Citizenship: Approaches, Cases, Practices (Sociologi)
 • Gender, Welfare, Equality  (Sociologi)
 • Gender, Work and Organization (Sociologi)
 • Global Encounters: Writing Cultural Difference, 1768-1856 (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Human Trafficking-Anthropological Perspectives (Antropologi)
 • Identitet og konversationsanalyse 
 • Idræt, individ og samfund (Idræt og Ernæring)
 • Introduktion til nyere kønsteorier og feministiske tænkere (Sociologi)
 • Introduction to Postcolonial Studies (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Inventing the Body: Innovation, the Body and Sci-fi (SAXO)
 • Islam og muslimer i nutiden: religion, politik og køn (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Krop og politik - mellem det kollektive og det individuelle (Statskundskab)        
 • Krop, køn og forplantning i tidlig moderne europæisk medicin og naturfilosofi (SAXO)
 • Krop, køn og performance (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Krop, køn og seksualitet i dansk film og tv (Film- og medievidenskab)
 • Kroppens kulturhistorie (Idræt og Ernæring)
 • Kroppens politik (Center for Kønsforskning)
 • Kroppenes politik, kroppenes historicitet i Danmark og Sverige cirka 1700-1960 (SAXO)
 • Kvalitativ metode i studier af seksualitet, kultur og samfund (Sociologi)
 • Kvalitative udforskninger af mænds levede liv og maskuliniteter (Sociologi)
 • Kvinder der formede avantgarden - Gertrude Stein og Peggy Guggenheim (Kunst og Kulturvidenskab)
 • Køn og kærlighed omkring årtusindskiftet (Center for Kønsforskning)
 • Køn og videnskab (Center for Kønsforskning)
 • Køn, organisation og ledelse (Sociologi)
 • Køn, race og kolonialisme, 1500 – 1900 (Historie)
 • Køn, race og kristen mission ca. 1800-1950 (SAXO)
 • Kønsforskningens teori og praksis (Center for Kønsforskning)
 • Kønne(de) tal – kritisk blik på kvantitative metoder med fokus på køn og krop (Sociologi)
 • Migration, Sex Work, Trafficking; Master Narratives and Critical Perspectives (Antropologi)
 • Måderne hvorpå det normale bliver normalt. Introduktion til queerteorier (Tværkulturelle og regionale studier)
 • Nyere kønsteorier (Sociologi)
 • Postfeminisme, køn og medier (Center for Kønsforskning)
 • Postkolonialisme, køn og identitet (Center for Kønsforskning)
 •  RADICAL IMAGINATION: The Invisibility of Image (Moderne Kultur og Kulturformidling)
 • Religion. Kvinder og vold - Fra kvindelige selvmordsbombere til æresrelateret vold (Religionsvidenskab)
 • Retorisk emne: Retorik og krop (Retorik)
 • Samlivsret – retsstillingen for ugifte samlevende (Jura)
 • Scandinavian welfare politics and civil society in a comparative perspective (SAXO)
 • Seksualitet, prostitution, køn og identitet (Historie)
 • Seksualitetens idiosynkrasi - sensitive kulturteoretiske tilgange til studier af seksualitetsfænomener (Sociologi)
 • Sex and the Scholar or Why Gender Analysis is Useful and not only for Women (Tværkulturelle og Regionale Studier)
 • Sexisme, racisme, heteronormativitet, islamofobi (Sociologi)
 • Sexual Politics in 20th Century Britain (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Social Context of HIV/AIDS in Africa (Centre of African Studies)
 • Social integration og idræt (Idræt og Ernæring)
 • Socialret - børn og unges sociale rettigheder (Jura)
 • Socialpsykologiske perspektiver på køn, identitet og ansvar (Psykologi)
 • Sprog, køn og seksualitet (Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
 • Swinging Britain? British Politics, Society and Culture in the 1960s (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • Tell about the south: The Literature of William Faulkner (Engelsk, Germansk og Romansk)
 • The Scandinavian Model of Welfare: Ideal or Outmoded (Sociologi)
 • The Social Psychology of Ethnicity, Multiculture and Gender (Psykologi) 
 • Stat, familie og barn (Jura)            
 • Transformations of Gender in China (Antropologi - NIAS)
 • Welfare Differences in the EU Countries (Sociologi)
 • Women’s movement activism in China – defining and contesting gender inequalities (Antropologi)
 • Ægteskab og skilsmisse i det 19. og 20. århundrede (SAXO)