University of Copenhagen – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

English > Education > University of Copenhagen

University of Copenhagen

Coordination for Gender Research

Gender and Material Dynamics China - Denmark, 5+5 ECTS
TEACHERS: Hilda Rømer Christensen, hrc@soc.ku.dk and faculty members from University of Copenhagen and Peking University
TIME AND PLACE: Week 32-35, Denmark and/or Beijing
The aim of the international summer school on Gender Dynamics in the 21st century in Chinese-Danish perspectives is to provide a venue of exchange between international and Danish students to learn about recent developments in the field. The summer school will from a range of interdisciplinary and comparative approaches introduce new trends and exchanges in the fields of gender, family, migration, labor, social movements and culture in either frameworks.

Kvinder, Køn & Forskning 20 år
TID: 16.11.2012
STED: Koordinationen for Kønsforskning, Center for Sundhed og Samfund
Kvinder, Køn & Forskning fylder 20 år, og det fejrer vi med en præsentation af Jubilæumsnummeret og festlige oplæg. Hold øje med Koordinationens hjemmeside for yderlige information: www.koensforskning.soc.ku.dk

Department of Sociology, CSS


Familiesociologi, 5 ECTS
UNDERVISER: Karen Margrethe Dahl, kmd@soc.ku.dk
TID OG STED: Mandage, kl. 13-15
Kurset vil diskutere familiens rolle og forudsætninger i det vestlige velfærdssamfund i det 20. og 21. århundrede. Ved at anlægge et bredspektret empirisk og teoretisk blik på familien vil vi søge en forståelse af familiens fortidige og nutidige rolle som samfundsmæssig institution, af familien som et politisk og samfundsmæssigt instrument og af familien som bærer af moral og mening. Vi ser også på forudsætningerne for at udøve den ene eller anden type familie ved at studere empiriske undersøgelser af de vilkår, som er med til at forme familielivet.

Gender, Work, Organization, 10 ECTS
TEACHER: Yvonne Due Billing, ydb@soc.ku.dk
TIME AND PLACE: Wednesdays from 12-15
The purpose of this course is to provide students with understanding of some of the relevant theories and research within the area of gender, work and organizations. We will discuss in what sense it is relevant to talk about organizations as gendered, what is gender, when are we 'doing’ or ’undoing’ gender and why is a gender perspective relevant for studying organizations and for understanding the continuous gender division of labour.

Department of Anthropology, CSS

Human Trafficking-Anthropological perspectives, 7,5 ECTS
TEACHER: Trine Mygind Korsby, trine.korsby@anthro.ku.dk
TIME AND PLACE: Wednesdays from 10-12 and Fridays from 08-10
This course will shed light on the social dimension of human trafficking, which – in the general debate – is often represented in terms of fixed categories and ideas of ‘right’ and ‘wrong’. We will critically discuss human trafficking as a social field that can be analysed through varying perspectives such as gender, agency, victimization, informal economies and migration.


Department of Scandinavian Studies and Linguistics, KUA

Kønsforskningens teori og praksis, 15 ECTS
UNDERVISERE: Maja Bissenbakker Frederiksen, maja@hum.ku.dk og Bente Rosenbeck, rosen@hum.ku.dk
TID OG STED: Fredage, kl. 13-17
Kurset introducerer væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi ser på centrale kønsforskningsmæssige temaer: Hvad henviser begrebet ”køn” egentlig til? Hvordan kan ’kønnet’ som fænomen underkastes analyse? Er køn noget, man har eller noget, man gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det?

The Department of Scandinavian Studies and Linguistics, KUA 

Sprog, køn og seksualitet, 15 ECTS
UNDERVISERE: Marie Maegaard, mamae@hum.ku.dk og Kristine Køhler Mortensen, kmo@hum.ku.dk
TID OG STED: Fredage, kl. 11-14
På dette kursus vil vi beskæftige os med senmoderne kønsteorier i relation til sprogforskning. Vi undersøger hvordan sprog bruges til at udtrykke, forhandle, bedømme og fortolke køn og seksualitet. Kurset er både teoretisk og praktisk.