Calender – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

English > Calender

Kalender Call for papers 
eller fra   til   Avanceret søg
Dato Sted Titel og beskrivelse Type Link
01.01.2014 - 31.12.2014

, SverigeForskningsinitiering via RJ
Stöd till konferenser, seminarier, workshops och forskarnätverk kan sökas kontinuerligt under året.
GenderFund
Link http://rj.se/For-forskare/Forskningsinitiering/
01.01.2014 - 31.12.2014

, SverigeNils-Eric Svenssons stipendium
RJ:s tidigare vd, Nils-Eric Svensson, avtackades 1993 med en fond instiftad i hans namn. Stipendierna ska främja utbytet mellan unga forskare i Sverige och övriga Europa.
GenderFund
Link http://rj.se/For-forskare/Stipendier/Nils-Eric-Svensson-stipendium/
01.01.2014 - 31.12.2014

, NordicVera och Greta Olbergs Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna genom utgivande av stipendium till historiker, socialforskare, nationalekonomer, statsvetenskapare, pedagoger eller litteratur­historiker med nordisk orientering. Stipendiet kan sökas av medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island för forskning i Sverige.
GenderFund
Link http://www.norden.se/Nordenfakta/Sok-bidrag/
01.01.2014 - 31.12.2014

, EuropeanRosalind Franklin Fellowships
To promote the advancement of talented international researchers at the highest levels of the institution, the University of Groningen has initiated the prestigious Rosalind Franklin Fellowship programme . The programme is primarily directed at women who have a PhD and aim for a career towards full professorship in a European top research university. They are invited to apply for tenure track positions.
GenderFund
Link http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/rosalind-franklin-fellowships/?lang=en
01.01.2014 - 31.12.2014

, NordicForskningsfond
Stiftelsen Nordic College of Caring Science Forskningsfond blev upprättad i 2007. Forskningsfondens ändamål är i förhållende till NCCS definition och syfte, att stödja den vetenskapliga utvecklingen av vårdvetenskap som utgångspunkt för all vård. Stiftelsen ger ekonomisk stöd till nordiska forskningsprojekt som bidrar til kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende till hennes hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.
GenderFund
Link http://www.nccs.nu/forskningsfond
01.01.2014 - 31.12.2014

, NordicNordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS)
NOS-HS finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De främsta mottagarna av finansiering är universitet, högskolor och forskningsinstitut.
GenderFund
Link http://www.nos-hs.org/servlet/Satellite?c=Page&pagename=nos-nop/Hovedsidemal&cid=1253964310899
01.01.2014 - 31.12.2014

, NordicA.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Fonden beviljar bidrag till samarbete och kulturell samverkan mellan Danmark och de övriga nordiska länderna. Både enskilda personer och organisationer kan ansöka om bidrag. Fonden beviljar inte bidrag till löpande verksamhet eller administration och inte heller till enskilda personers uppehåll, utbildning eller studieresor.
GenderFund
Link http://www.apmollerfonde.dk/
25.02.2014 - 25.02.2016

Budapest, Hungary Call for Teaching Portfolios for Visiting Lecturer Positions in the Near Future
The Department of Gender Studies at the Central European University in Budapest, Hungary invites teaching portfolios from gender studies scholars in any area of social science and humanities who wish to be considered for several teaching openings we anticipate in the coming years in our MA and PhD programs. These positions are likely to be on a one-course basis but might also cover multiple courses if portfolios and teaching needs coincide well. Courses in Gender Studies at CEU cover a broad array of topics from various disciplinary and interdisciplinary perspectives.
GenderJob
 
01.09.2014 - 31.01.2015

Luleå, SverigeDoktorandkurs i deltagande genusforskning vid Luleå tekniska universitet hösten 2014: "Deltagande forskning i praktik och teori
Välkommen till en doktorandkurs om deltagande forskning i praktik och teori! Kursen lär dig mer om hur gemensamma forskningsprocesser kan genomföras i nära samverkan mellan forskare och samhälle, med avstamp i praktiska erfarenheter från det flertal projekt som genomförts vid Luleå tekniska universitet. Kursen reder ut de olika teoretiska inriktningar som ryms inom paraplybegreppet ’deltagande forskning’ inklusive den inriktning som handlar om genus och jämställdhet. Dessutom diskuteras olika sätt att bedöma de resultat som skapas ur denna typ av forskning.
Forskerkursus
 
03.09.2014 - 10.12.2014

Karlstad, SverigeHöstens seminarier vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
Välkomna till seminarier vid Centrum för genusforskning(CGF), Karlstads universitet, hösten 2014

Onsdagar kl 13-15, seminarierum 5A 415
Kursus
Link http://www.kau.se/genusvetenskap
15.09.2014 - 18.09.2014

Tromsø, NorgeArctic Modernities - an international interdisciplinary conference
The Arctic Modernities Conference will investigate the impact of modernisation and modernity on the Arctic as a cultural formation from a variety of perspectives across the humanities: literary, visual and cultural. We particularly welcome papers addressing three nodal points that are often interlinked within discourses of Arctic modernity: gender, indigeneity and ecology.
Konference
Link http://uit.no/tavla/artikkel/356521/arctic_modernities_-_an_international_interdiscip
15.09.2014

Oslo, NorgeLedige forskerstillinger til forskning om vold i nære relasjoner
I forbindelse med igangsetting av forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner har NKVTS behov for flere forskere på dette området. Vi tilbyr 3-årige stillinger med muligheter for forlengelse eller fast ansettelse.
GenderJob
Link http://www.nkvts.no/aktuelt/Sider/Ledig-forskerstilling-til-forskning-om-vold-i-n%C3%A6re-relasjoner.aspx
16.09.2014 - 17.09.2014

Helsinki, FinlandSKY doctoral course: Gender and Political Analysis (5 ECTs)
University of Helsinki, 16-17 September 2014
Forskerkursus
Link http://www.helsinki.fi/sky/courses.html
18.09.2014 - 19.09.2014

Karlstad , SverigeFeminist Inquiries about the neo-liberal academy and possibilities for change
In this mini-symposium we address diverse critical feminist understandings of current neo-liberal transformations of Swedish and international academia. We want to shed light on some of the wider processes of neoliberalisation that are changing intellectual life at contemporary universities.
Konference
 
22.09.2014 - 26.09.2014

London, United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandProfessional Certificate in Strategic Gender Equity Planning
There are multiple influences on the continuing gender inequity, and participants will further their management and leadership abilities with a multidisciplinary perspective in order to facilitate the integration of gender perspectives into wider planning concerns.
Kursus
Link http://genderequity.parlicentre.org/index.php
22.09.2014 - 23.09.2014

Beijing, China Gender and Communication: Representation, voice and empowerment in and through media, film and information and communication technologies (ICTs)
This conference focuses on the nexus of gender and communication, and the gendered aspects of communication. Our understandings of sex and gender, and our gendered identities, are communicated, mediated and performed in different ways, and through different types of media and communication tools, ranging from school textbooks, mass media, popular culture and film, to social media and the Internet.
Konference
Link http://www.ace.lu.se/o.o.i.s?id=6931&news_item=9605
25.09.2014
kl. 16:00-18:00

København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a), DanmarkMed storken i skole - seksualundervisning i 200 år
Ved Anne katrine Gjerløff, Line Anne Roien & Iben Cathrine Vyff

Hertoft-eftermiddage
Forelæsning
 
25.09.2014

Reykjavík, IslandZero Tolerance Seminar on Actions to Prevent Gender-based Violence
The seminar will focus on the Istanbul Convention (on preventing and combating violence against women and domestic violence) and the obligations it imposes on countries committed to fighting domestic violence.
Seminar
Link http://jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadNews3&ID=1070&CI=0
25.09.2014

Linköping, SverigeDoktorander Tema Q
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) är en institution för bred kulturhistorisk forskning och utbildning. Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare och det är kulturens roll i samhällsutvecklingen som står i fokus. Det är en tvåcampusinstitution med placering både i Linköping och Norrköping.
GenderJob
Link http://www.liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv
25.09.2014 - 26.09.2014

Rome, Italy Engendering Cities: Designing Sustainable and Inclusive Urban Environments
This conference addresses how gender dimensions interact with built environments as they are relevant to several of the Grand Challenges identified in the New European Research Framework Program Horizon 2020.
Konference
Link http://www.genderste.eu/engendering_index.php
26.09.2014 - 27.09.2014

Åbo, Finland​Queera traditioner
X Lesbisk-, homo- & queer-forskningsseminarium
Seminar
Link http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/sukupuolentutkimus/pervot-perinteet/Sivut/queer-traditioner.aspx
01.10.2014 - 02.10.2014

Tromsø, NorgeNFU 2014: On whose terms? Communication, Collaboration and Power in Development Research
This year’s conference aims to discuss and reflect on cross-cultural communication in development research and practice. Relevant questions include: how do cultural differences impact knowledge production and organisation? What are fruitful ways of dealing with power asymmetries in research relations? What impacts do gender, ethnicity and class have on knowledge production and power asymmetries? What are the most effective parameters for collaborative research?
Konference
Link http://site.uit.no/nfu2014/
08.10.2014 - 10.10.2014

Odense, DanmarkInternational Conference on Critical Kinship Studies
The making of families has today gone global and frequently involves some sort of border crossing.The conference prioritizes interdisciplinary perspectives and methodologies on how genes, bodies, scientific knowledge, and relatedness travel.
Konference
Link http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv/Konferencer/Konferencer+2014/International+Conference+on+Critical+Kinship+Studies
09.10.2014 - 10.10.2014

Helsinki, FinlandCombating Gender Stereotypes in and through Education”
Education is a basic human right recognised by international law, notably by the European Convention on Human Rights. Through compulsory education, children and young people, whatever their gender, are prepared and empowered to fully participate in society. The education system sets the basis upon which countries preserve their heritage and contribute to their overall development and prosperity.
Konference
Link http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/05conferences/2014NFPHelsinki/default_en.asp
13.10.2014 - 17.10.2014

Reykjavik, IslandA MULTITUDE OF ENCOUNTERS WITH ASIA – GENDER PERSPECTIVES
The conference and PhD Course are organized by RIKK - Centre for Women’s and Gender Research & EDDA – Center of Excellence, University of Iceland, NIAS – Nordic Institute of Asian Studies and GAN - Gendering Asia Network
Konference
Link http://gendernnc2014.niasconferences.net
14.10.2014 - 16.10.2014

Tromsø, NorgeGender, Mobile lifestyles and Places - An International Workshop
This international workshop will investigate the relationships between gender, work mobilities, lifestyles and place in multiple sectors from service through to transportation and communications, retail and resource extraction and manufacturing in Arctic and subarctic contexts.
Seminar
Link http://uit.no/tavla/artikkel/370191/gender_mobile_lifestyles_and_places_-_an_interna
15.10.2014 - 17.10.2014

Helsinki, FinlandWorkshop on cultural and feminist methodology in educational sciences
Feministisen metodologian työpaja 15.-17.10.
Forskerkursus
Link http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/events/phd-workshop-on-cultural-and-feminist-methodology-in-educational-sciences-2/
16.10.2014 - 17.10.2014

Reykjavik, IslandA MULTITUDE OF ENCOUNTERS WITH ASIA – GENDER PERSPECTIVES
The conference and PhD Course are organized by RIKK - Centre for Women’s and Gender Research & EDDA – Center of Excellence, University of Iceland, NIAS – Nordic Institute of Asian Studies and GAN - Gendering Asia Network
Konference
Link http://gendernnc2014.niasconferences.net/
16.10.2014

, NordicNordic Research Programme on Health and Welfare
NordForsk hereby issues a Call within the newly established Nordic Programme on Health and Welfare. Appr. 140 MNOK will be shared between three to five large-scale projects, running for five years.
GenderFund
Link http://www.nordforsk.org/no/funding/utlysninger/preannouncement-nordic-research-programme-on-health-and-welfare
17.10.2014

Stockholm, SverigeNy forskarkurs - Genusakademin: Feministiska kulturstudier. Kropp, kultur, materialitet
Genusvetenskap som en del av Genusakademin vid Stockholms universitet och Södertörns högskola ger under höstterminen i samarbete doktorandkursen Feministiska kulturstudier: Kropp, kultur, materialitet, 7,5 hp.
Forskerkursus
Link http://www.erg.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/ny-forskarkurs-genusakademin-feministiska-kulturstudier-kropp-kultur-materialitet-1.173793
21.10.2014

, SverigePlaneringsanslag: Anslag till forskning om samhällets kunskapsförsörjning
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser planeringsanslag för forskning om samhällets kunskapsförsörjning. Avsikten är att i slutet av 2014 och i samarbete med flera andra forskningsfinansiärer utlysa fullständiga, fleråriga anslag.
GenderFund
Link http://rj.se/Utlysningar/2014/Planeringsanslag-anslag-till-forskning-om-samhallets-kunskapsforsorjning/
23.10.2014
kl. 16:00-18:00

København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a), DanmarkOrgasmeland - 0m 1930'ernes seksuelle revolution
Ved Lea Korsgaard

Hertoft-eftermiddage
Forelæsning
 
23.10.2014 - 24.10.2014

Helsinki, FinlandIn/Equalities in Diverse Societies. Identifying problems, remedies, alternatives
11th International Etmu Days conference
Konference
Link http://etmudays.etmu.fi/
24.10.2014
kl. 09:30-17:00

København, DanmarkKøn og ligestilling i de offentlige ydelser – et bidrag til nytænkning, kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse?
Hvorfor tænke køn ind, når der skal tilrettelægges tilbud til ældre? Får både mænd og kvinder ikke de samme tilbud, når de er i aktivering? Og bruger drenge og piger det nye skateranlæg lige meget, eller er det faktisk meningen, at det primært skal være et tilbud til det ene køn – og er det ok?
Konference
 
05.11.2014 - 07.11.2014

Roskilde, DanmarkVoices in Nordic Gender Research
Celebrating over two decades of Gender Research and of the joint Nordic Journal of Feminist and Gender Research, NORA, the journal invites gender- and feminists researchers to participate in the first Nordic Conference for Gender Research: NORA conference 2014.
Konference
 
05.11.2014 - 07.11.2014

Roskilde, DanmarkVoices in Nordic Gender Research
Celebrating over two decades of Gender Research and of the joint Nordic Journal of Feminist and Gender Research, NORA, the journal invites gender- and feminists researchers to participate in the first Nordic Conference for Gender Research.
Konference
 
12.11.2014 - 13.11.2014

Reykjavik, IslandDeltid i Norden
NIKK arrangerar en nordisk konferens om deltidsarbete. Konferensen presenterar resultaten från projektet Deltid i Norden och arrangeras i anslutning till en konferens om lika lön.
Konference
Link http://www.nikk.no/teman/arbetsmarknad/deltid/
21.11.2014 - 22.11.2014

Helsinki, FinlandGender Studies Conference 2014
Money, Sex and Power
Konference
Link https://wiki.aalto.fi/display/SPTP2014/SUNS+Gender+Studies+Conference+2014
26.11.2014 - 27.11.2014

Tunis, Tunisia Invitation to a Nordic-Arab PhD course on “Comparative studies of women in public life – theoretical and methodological challenges”
Our Nordic-Arab research collaboration project, financed by the Swedish Research Council, is pleased to invite to a Nordic-Arab PhD-course, November 26-27, 2014 on “Comparative studies of women in public life – theoretical and methodological challenges”. The aim of the project is to present and encourage discussion on theoretical and methodological challenges, when conducting comparative studies – comparative in time and/or location. PhD students, who are doing research on women in public life within social sciences, humanities, media analysis etc., are welcome to apply for this course.
Forskerkursus
 
26.11.2014 - 28.11.2014

Umeå, Sverigeg14 - nationell genusforskningskonferens
År 2012 återupptog Nationella sekretariatet för genusforskning traditionen med återkommande nationella genuskonferenser genom att arrangera konferensen g12 i Göteborg.
Nu följs konferensen upp av g14: Att utmana makten i Umeå den 26-28 november, 2014.
Konference
Link http://www.g14.se
26.11.2014 - 28.11.2014

Roskilde, DanmarkGender and Diversity—Travelling Concepts across Time and Space
Any field of research has key analytical concepts, including gender studies. In this course
some of the key analytical concepts are identified, their history is illustrated and their
applicability discussed. Concepts often become fashionable – and salient - and turn into
fast travelling concepts. However, analytical notions are also situated in space which has
been shown for the concept of ‘class’ and recently ‘intersectionality’.
Kursus
Link http://kursus.ruc.dk/class/view/5897
27.11.2014
kl. 16:00-18:00

København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a), DanmarkEt barnelig i en kuffert - barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900-1950
Ved Agnete Birger Madsen

Hertoft-eftermiddage
Forelæsning
 
28.11.2014 - 08.12.2014

TBA, InternationalTactical Tech's workshop on gender, privacy & digital security
Tactical Tech is organising a 6-day event in early December 2014 to provide the opportunity for up to 50 women and trans people to increase their understanding and practice of digital security and privacy, and learn tools and techniques for sharing this with others.
Konference
Link https://tacticaltech.org/coming-soon-tactical-techs-workshop-gender-privacy-digital-security-2
02.12.2014 - 04.12.2014

Uppsala, SverigeIntersectional perspectives on science and science education
This InterGender course will focus on the intersections of gender, ethnicity, sexuality and social class with science knowledge, practices, and learning. In doing so, the course explores how gender, science and learning are interrelated, and how they shape each other in dynamic and complex ways.
Forskerkursus
 
02.12.2014 - 04.12.2014

Sundvolden hotell, NorgeGeneral course 2014: Theoretical positions in Norwegian gender studies
Which theoretical positions do we find in Norwegian gender studies today? How do various scholars use the concept of gender in their own research? Are the distinctions between them related to discipline, research questions and/or belonging to different generations in gender studies? With this course, we wish to draw up a map of the actual state of the field, contribute to furthering reflection on our own research practice, and invite an open, exciting and constructive dialogue between different positions in gender studies.
Forskerkursus
Link http://eng.kilden.forskningsradet.no/c74610/artikkel/vis.html?tid=88501
03.12.2014 - 06.12.2014

Oldenburg, Germany INTERNATIONAL CONFERENCE Migrations of Knowledge: Potentials and Limits of Knowledge Production and Critique in Europe and Africa
Forty years ago the University of Oldenburg was founded as a new regional academic institution open to democratic reforms of teaching and research, while emphasizing the social commitment of science in its declaration of principles. Other reform universities such as Bremen or Osnabrück share this critical approach. Particularly the decision to name the university after Carl von Ossietzky embodied research understood as critical intervention. Carl von Ossietzky, a pacifist journalist and radical critic of the complicity of science and technology with militarism, received the Nobel Peace Prize in 1935 when he was detained in the concentration camp Esterwegen near Oldenburg. He died in 1938 in Berlin due to his suffering during his imprisonment.
Konference
Link http://www.migknow.org/index.html
29.01.2015
kl. 16:00-18:00

København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a), DanmarkOut! Om tennisspilleren Leif Rovsing og seksualpolitikken
Ved René Kural

Hertoft-eftermiddage
Forelæsning
 
26.02.2015
kl. 16:00-18:00

København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a), DanmarkIld i gamle huse - seksualitet, fantasi og intime relationer efter de 65
Ved Tine E. Gottschau & Michael M. Pedersen

Hertoft-eftermiddage
Forelæsning
 
26.03.2015
kl. 16:00-18:00

København, Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a), DanmarkBesat af kærlighed - seksuel magi og kønnets magt i Afrika
Ved Christian Groes-Green

Hertoft-eftermiddage
Forelæsning
 
08.06.2015 - 11.06.2015

Masuria , Poland Queer Kinship and Relationships International Conference
During the conference we want to concentrate on different understandings of queer kinships/relationships, and present more insights into the dynamics of non-normative kinship configurations in various geo-temporal contexts. Consequently, we seek to address such questions as the following:
1.How do non-heterosexual people define their relationships? What concepts are used to think through, understand, and describe non-normative kinship practices?
2.How are “queer families” socially framed and understood in various localities with different political significance of ”traditional family” ?
3.Does ”queer kinship/family” have the potential to become a (new) reference point for the LGBTQ activism, in the place or in conjunction with ”marriage equality” or ”rights politics”?
4.How do specific local contexts influence the debates on sexual politics in diverse locations?
Konference
Link http://queerkinship.systemcoffee.pl/